لباس هاى حائض

0

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با همان لباس ها نماز بخواند؟

همه مراجع: اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند.[۱]

[۱]. دفتر: همه مراجع.

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.