غسل موهاى بلند

0

پرسش . آیا در غسل، شستن موهاى بلند بدن (مانند موهاى سر خانم ها) واجب است؟

همه مراجع (به جز امام، مکارم، فاضل و نورى): خیر، شستن موهاى بلند واجب نیست.[۱]

آیات عظام امام، مکارم، فاضل و نورى: بنا بر احتیاط واجب، شستن موهاى بلند هم واجب است.[۲]

 تبصره . اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممکن نباشد، باید موهاى بلند را بشوید که آب به بدن برسد.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۷۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۸۵٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۷۹ و نورى، توضیح المسائل، م ۳۸۰٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.