خون دیدن بعد پاکی و پیش از ده روز

0

تکرار غسل

پرسش . اگر زن حائض از خون پاک شود؛ ولى مطمئن باشد که دوباره پیش از ده روز خون مى بیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): اگر یقین دارد که دوباره خون مى بیند، نباید غسل کند و نماز بخواند؛ بلکه باید به احکام حائض رفتار کند. اما اگر به این امر یقین ندارد، باید غسل کند و نماز بخواند.[۱]

آیات عظام سیستانى و صافى: اگر یقین دارد که دوباره خون مى بیند، بنا بر احتیاط غسل کند و نماز خود را به جا آورد و آنچه را که بر حائض حرام است ترک کند. اما اگر به این امر یقین ندارد، باید غسل کند و نماز بخواند.[۲]

آیه اللّه  مکارم: در هر صورت باید غسل کند و نماز خود را به جا آورد.[۳]

 

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۵ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۵۱۱٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۵٫

[۳]. توضیح المسائل، م ۴۸۳٫

 

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.