استظهار، وارسی یا معاینه در هنگام پاک شدن

0

پرسش ۱٫ اگر زن از خون حیض پاک شود؛ ولى احتمال مى دهد که در باطن خون وجود داشته باشد؛ آیا مى تواند غسل کند و عباداتش را به جا آورد؟

همه مراجع: خیر، باید استظهار و وارسى کند به این ترتیب که مقدارى پنبه و مانند آن داخل فرج کند و کمى صبر نماید و بیرون آورد. در این صورت حالات ذیل پیش مى آید:

الف. اگر پاک بود، غسل کند و عباداتش را به جا آورد.

ب. اگر پاک نبود (هر چند به رنگ زرد باشد) دو صورت دارد:

۱٫ در حیض عادت ندارد و یا عادتش ده روز است؛ در این صورت باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند و اگر سر ده روز پاک شد و یا خون او از ده روز گذشت، سر ده روز غسل کند.

۲٫ عادتش کمتر از ده روز است و مى داند پیش از ده روز یا سر ده روز پاک مى شود؛ در این صورت نباید غسل کند.[۱]

تبصره . آیات عظام بهجت و تبریزى؛ استظهار و وارسى را احتیاط واجب مى دانند.

 [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۰۶ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.