تیمم بدل از غسل

0

پرسش  . اگر زن حائض از غسل حیض و وضو عاجز شود، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم و نورى): باید دو تیمم به جا آورد: یکى بدل از غسل حیض و دیگرى بدل از وضو.[۱]

 آیات عظام سیستانى، مکارم و نورى: تیمم بدل از غسل کفایت مى کند و لازم نیست تیمم بدل از وضو نیز به جا آورد؛ هر چند انجام آن احتیاط مستحب است.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۷۲۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۷۳۱٫

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۷۲۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.