پول یـا عـیـن بودن نفقه

0

پرسش : آیا نفقه حتما باید بصورت پولِ نقد پرداخت شود؟

جواب :نـفـقـه را مـى تـوان بـه صـورت پـول یـا عـیـن بـه زن پـرداخـت ، مـثـلا مـى تـوان غـذا را پـخـتـه یـا نـپـخـتـه و یـا پـول آن را به زن داد و زن نیز مالک آن مى شود و هیچکدام از طرفین حق ندراند دیگرى را ملزوم به پرداخت یا دریافت پول کنند.
امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، فـصـل فـى النـفـقـات ، مسائل ۱۳ و ۱۴٫

منبع: احکام روابط زن و شوهر مؤلف : سید مسعود معصومى

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.