پس گرفتن نفقه توسط مرد

0

مـسـأله : در صـبـح هـر روز زن مـالک نـفـقـه هـمـان روز از مال شوهر مى شود، البته به مقدارى که در آن روز مصرف مى کند. (موارد و مقدار نفقه زن در قـسـمـت حـقـوق ذکـر خـواهـد شـد، مـراجـعـه نـمـایـیـد.) بـنـابـرایـن اگـر مـرد پـول بـیـشـتـرى به زن بدهد که او به اندازه نفقه خود از آن بردارد، زن زائد بر آن را مالک نیست و شوهر مى تواند آن را از زن پس بگیرد.(۱)

مـسـأله : اگـر مـرد نـفـقـه یـک روز یا یک هفته و یا مثلا یک ماه را یک جا به زن بـدهـد، و زن بـا صـرفـه جـویـى و یـا اسـتـفـاده کـردن از پـولهـاى دیگر، مقدارى از این پول را پس انداز کند، زن مالک آن است و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.(۲)

تبصره : مـعـمـولا مـردهـا علاوه بر نفقه زن مخارج بچه ها را هم به زن مى پردازند، در مـسـاءله فـوق ، زن فـقـط صـاحـب آن مـقـدارى از پـول مى شود که در نفقه خودش صرفه جویى کرده باشد. ولى صاحب مازاد بر مخارج فرزندان نیست . مگر آنکه شوهر آن را به زن تملیک کند.

(۱).امام : تحریر الوسیله ، کتاب نکاح ، فصل فى النفقات ، مساءله ۱۰٫
تبریزى – فاضل – مکارم : استفتاء

(۲).امام : تحریر الوسیله ، کتاب نکاح ، فصل فى النفقات ، مساءله ۱۱٫
بهجت : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله ۱۸۹۷٫
تبریزى : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله ۲۴۲۱٫
فاضل : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله ۲۴۸۰٫

منبع: احکام روابط زن و شوهر مؤلف : سید مسعود معصومى

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.