اجبار زن به فروش ملک توسط شوهر

0

سـؤ ال : آیـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نماید، مثلا زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟
جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله اى دارند که باید عمل کنند.
امام : استفتائات ، ج ۲، ص ۷۸، سؤ ال ۲۷٫
تبریزى – فاضل – مکارم : استفتاء

منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر
نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.