مبتدئه

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۲

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند. آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه …

بیشتر بخوانید »

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۱

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا …

بیشتر بخوانید »

زن مبتدئه

پرسش . مبتدئه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مبتدئه» به زنى گفته مى شود که براى نخستین بار خون حیض مى بیند؛ خواه دختر باشد یا زن.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۹۶٫

بیشتر بخوانید »

اولین حیض دختران

پرسش . دخترى که براى اولین بار خون مى بیند، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر دختر به حد بلوغ رسیده و به مقدار ده روز یا کمتر خون دیده، همه اش حیض است. اگر بیشتر از ده روز باشد و همه اش یک جور نباشد، خون هایى که به نشانه هاى حیض باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض …

بیشتر بخوانید »

حیض و بلوغ

پرسش . اگر دختر پیش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حیض ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع: خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد.[۱] تبصره ۱ . حکم این خون که آیا مى تواند استحاضه باشد، در بخش «استحاضه» بیان شده است. تبصره ۲ . اگر هیچ یک از نشانه هاى بلوغ در دختر پیدا …

بیشتر بخوانید »