مضطربه

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۲

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند. آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه …

بیشتر بخوانید »

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۱

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا …

بیشتر بخوانید »

مضطربه با بیشتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه اش یک جور باشد، تکلیف چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: باید به عادت خویشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه کند. اگر عادت آنان هفت روز است، باید هفت روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر کمتر از هفت روز است (مثلاً …

بیشتر بخوانید »

مضطربه با کمتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: همه اش حیض محسوب مى شود.[۱] [۱]. نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الحیض، م ۲۳ ؛ وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج الصالحین، م ۲۲۰٫امام، تحریر الوسیله، ج ۱، غسل الحیض، م ۱۸؛ صافى، هدایه العباد، ج ۱، غسل الحیض، م ۲۳۸ مکارم، توضیح المسائل مراجع، …

بیشتر بخوانید »

مضطربه و نشانه هاى حیض

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز با رنگ هاى مختلف (سرخ، سیاه و زرد) خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: آنچه که نشانه هاى حیض را دارد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض و آنچه با نشانه هاى استحاضه است، استحاضه قرار دهد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۹۴ و ۴۹۵ و وحید، توضیح المسائل، م …

بیشتر بخوانید »

زن مضطربه

پرسش  . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مضطربه» زنى است که چند ماه خون دیده و از نظر وقت یا عدد، عادت معینى پیدا نکرده است و یا اگر عادتى هم داشته، عادتش از بین رفته و عادت دیگرى پیدا نکرده است.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۹۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۰۰٫

بیشتر بخوانید »

عادت ماهانه متغیر

پرسش  . زنى به هیچ وجه عادت معینى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب مى شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۹۴٫

بیشتر بخوانید »

تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونى ببیند که در عدد یا وقت یا هر دو یکى باشد، عادت قبلى به هم مى خورد و به عادت جدید تغییر پیدا مى کند.[۱] تبصره . اگر یک ماه بر خلاف عادت پیشین خود خون ببیند، …

بیشتر بخوانید »