وقتیه عددیه

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۲

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند. آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه …

بیشتر بخوانید »

زمان ترک عبادات برای زن حائض ۱

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا …

بیشتر بخوانید »

خون بیشتر از عادت

پرسش ۱٫ زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر مى داند خون بیش از ده روز ادامه خواهد داشت، باید مقدار عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.[۱] پرسش ۲٫ زنى که عادتش (عددیه) کمتر از ده روز است؛ ولى احتمال مى دهد خون از …

بیشتر بخوانید »

خون بیش از ده روز

پرسش  . اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حیض باشد یا نه. در غیر این صورت حکم تفاوت مى یابد.[۱] [۱]. العروه الوثقى، ج۱، فصل فى الحیض؛ توضیح المسائل مراجع،م۴۸۱ـ۴۹۹و وحید، توضیح المسائل، م۴۸۴ـ۵۰۵٫

بیشتر بخوانید »

عادت وقتیه و عددیه

پرسش ۱٫ عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنى داراى عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند اینکه دو ماه پى در پى از اول ماه تا روز هفتم خون ببیند (عادت او …

بیشتر بخوانید »

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى شود. عادت ماهانه سه قسم است: ۱٫ عادت وقتیه و عددیه، ۲٫ عادت عددیه، ۳٫ عادت وقتیه.[۱] تبصره . در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش هاى بعدى بیان مى شود. [۱]. توضیح المسائل مراجع، …

بیشتر بخوانید »

تعدد حیض در ماه

پرسش  . خانمى که ماهى یک مرتبه خون مى دیده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید، آیا هر دو حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز سیستانى): اگر هر دو خون نشانه هاى حیض را دارد و حداقل ده روز بین آن دو پاک بوده است، هر دو حیض محسوب مى شود.[۱] آیه اللّه  سیستانى: اگر روزهایى که در وسط پاک بوده، از …

بیشتر بخوانید »

جلو افتادن عادت

پرسش ۱ . اگر زن چند روز پیش از عادت خود خون ببیند، آیا علاوه بر روزهاى عادت، این چند روز نیز حیض محسوب مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر مقدار خونى که پیش از عادت دیده، کم باشد (دو یا سه روز) به طورى که بگویند عادتش جلو افتاده، و روى هم از ده …

بیشتر بخوانید »