اکرم سادات سیدی

احکام محرم و نامحرم

حکم حجامت کردن نزد نامحرم

پرسش کاربر در گروه: سلام. خسته نباشید. اگر یک خانم نزد مرد نامحرم حجامت انجام بدهد، اشکال دارد؟ مرجع: رهبری.…

بیشتر بخوانید »
مسائل متفرقه

ارکان توبه

پرسش کاربر در گروه: اگر گناهی مرتکب شدیم، چگونه توبه کنیم تا موردقبول واقع شود؟ پاسخ: توبه یعنی نسبت به…

بیشتر بخوانید »
احکام نماز

حکم وجوب نماز آیات برای زن حائض در زمان کسوف و خسوف

 پرسش کاربر در گروه: اگر خانمی درزمانی که ماه‌گرفتگی اتفاق می‌افتد، حیض باشد، بعد از پاکی باید نماز آیات را…

بیشتر بخوانید »
مسائل متفرقه

حکم صدقه دادن به سید

پرسش کاربر در گروه: سلام. کودک سیدی، پد رو مادرش از هم جدا شدند و برکنار پدربزرگ و مادربزرگ زندگی…

بیشتر بخوانید »
احکام نگاه

حکم نگاه به بازو و آرنج مرد نامحرم

پرسش: سلام. مردها در این زمانه لباس آستین‌کوتاه زیاد می‌پوشند، آیا نگاه کردن به دستان این مردها که معمولاً پیدا…

بیشتر بخوانید »
احکام نگاه

نگاه حرام زن به مرد

 پرسش کاربر در گروه: سلام. چه نوع نگاهی از طرف زن به مرد نامحرم حرام است؟ پاسخ: سلام‌علیکم. اگر زن…

بیشتر بخوانید »
احکام نماز

حکم شک در خواندن تشهد

پرسش کاربر در گروه: سلام‌علیکم. شبتان به خیر. گاهی اوقات در نماز در رکعت دوم که باید تشهد خوانده شود،…

بیشتر بخوانید »
اجکام وضو

حکم باطل شدن وضو و نماز بااحساس باد معده

پرسش کاربر در گروه: سلام و خسته نباشید.  اگر کسی مدتی است که فقط زمانی که وضو برای نماز می‌گیرد،…

بیشتر بخوانید »
احکام حق الناس

حکم غیبت پشت سر مسئولین

پرسش کاربر در گروه: سلام‌علیکم. آیا غیبت پشت سر مسئول یک کشور اگر بی‌کفایتی از خودش نشان بدهد، جایز است؟…

بیشتر بخوانید »
احکام نماز

نافله در سفر

پرسش کاربر در گروه: سلام. اگر مسافرت رفتیم و خواستیم نافله بخوانیم، نافله هم مانند نماز که شکسته است، کم…

بیشتر بخوانید »
بستن