مرور موضوع:

عبادات حائض (نماز، روزه و…)

فراموشى غسل حیض در ماه رمضان

پرسش . خانمى در ماه رمضان غسل حیض را فراموش کرده است، بعد از چند روز به یادش مى آید، تکلیف روزه هایش چه مى شود؟ همه مراجع (به جز بهجت و مکارم): روزه هایى که گرفته صحیح است و باید براى روزه هاى بعد غسل کند. آیات عظام بهجت و مکارم: بنابر احتیاط واجب روزه هایى که گرفته باطل است و باید قضا کند و براى روزه هاى بعد غسل کند. . توضیح المسائل مراجع، م 1641؛ وحید، توضیح المسائل، م 1649 و دفتر: خامنه اى. . تعلیقات على العروه، ج 1، احکام المفطرات، م 50 و دفتر: بهجت.  

حکم خواندن سوره‌های سجده دار توسط زن حائض

سؤال: آيا براى زن حائض تنها خواندن آيه سجده ‏دار حرام است؛ يا علاوه بر آن خواندن بقيه سوره نيز حرام است؟ پاسخ: آيات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: علاوه بر خواندن آيه سجده‏ دار، خواندن بقيه آن سوره نيز حرام است 1 آيات عظام تبريزى، خامنه‌ای، سيستانى، صافى و مكارم: تنها خواندن آيه سجده ‏دار، حرام است و خواندن بقيه سوره حرام نيست.  2 آيةاللَّه وحيد: خواندن آيه سجده ‏دار، حرام است و بنابر احتياط واجب، خواندن بقيه سوره نيز حرام است. 3 ----- 1-. العروة الوثقى، ج 1، احكام الحائض، م 42. 2- توضيح‏ المسائل مراجع، م…

حکم کراهت کمتر از ۷ آیه خواندن برای حائض

پرسش  . گفته مى شود خواندن کمتر از هفت آیه از قرآن براى جنب کراهت ندارد؛ آیا این امر درباره زن حائض نیز صادق است؟ همه مراجع (به جز آیه اللّه  وحید): خیر، خواندن قرآن، هر چند به اندازه کمتر از هفت آیه باشد، بر زن حائض کراهت دارد. آیه اللّه  وحید: خواندن قرآن براى زن حائض اشکال ندارد. . امام، سیستانى، فاضل و نورى، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، م 42، بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 288، صافى، هدایه العباد، ج 1، م 272، تبریزى و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 477. . وحید، توضیح المسائل، م 483.

مستحبات حائض

پرسش  . چه کارهایى بر زن حائض مستحب است؟ بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه و دستمال را عوض نماید و وضو بگیرد و اگر نمى تواند تیمم کند. آن گاه در جاى نماز رو به قبله بنشیند و به ذکر، دعا قرائت قرآن و صلوات بپردازد؛ ولى خواندن تسبیحات اربعه بهتر است. تبصره . خواندن قرآن در وقت نماز، براى زن حائض کراهت ندارد. . العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض م 41 و توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 476.

نذر روزه حائض

پرسش . خانمى نذر کرده بود که چند روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد؛ ولى در این چند روز عادت شد؛ تکلیف او چیست؟ همه مراجع (به جز فاضل، مکارم و وحید): اگر صیغه شرعى خوانده، باید در ایام عادت ماهانه روزه نگیرد و در زمان دیگرى، قضاى آن را به جا آورد. آیات عظام فاضل، مکارم و وحید: اگر صیغه شرعى خوانده، باید در ایام عادت ماهانه روزه نگیرد و بنابر احتیاط واجب، در زمان دیگرى قضاى آن را به جا آورد. . توضیح المسائل مراجع، م 2657 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 1097. . توضیح المسائل مراجع، م 2657 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2721.

پاکى بعد از سحر

پرسش . در ماه رمضان بعد از اذان صبح از حیض پاک شدم؛ آیا روزه آن روز  بر من واجب است؟ همه مراجع: خیر، روزه آن روز بر شما واجب نیست. . توضیح المسائل مراجع، م 1640؛ وحید، توضیح المسائل، م 1648 و دفتر: خامنه اى.

پاکى در سحر

پرسش 1 . اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح، از حیض پاک شود و از روى عمد غسل نکند؛ آیا روزه اش باطل است؟ کفاره هم دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، باطل است و باید علاوه بر قضا، کفاره هم بدهد. آیه اللّه  مکارم: روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، بنابر احتیاط واجب باطل است و علاوه بر قضا، بنابر احتیاط باید کفاره هم بدهد.   پرسش 2 . خانمى در ماه رمضان قبل از اذان صبح از خون حیض پاک شده است؛ ولى به آب دسترسى ندارد، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد، تیمّم بدل از غسل…

تأخیر غسل حیض

پرسش . اگر زن در شب ماه رمضان از حیض پاک شود و تا نزدیک اذان صبح غسل را به تأخیر اندازد و سپس تیمم کند، آیا روزه اش صحیح است؟ همه مراجع: اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم کند و روزه او  صحیح است. . العروة الوثقى، فصل فى المفطرات، م 26 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1621.

حکم خواب زن حائض قبل از غسل حیض در شب ماه رمضان

پرسش 1 . خانمى که شب ماه رمضان از حیض پاک مى شود و مى داند اگر بخوابد بعد از اذان صبح بیدار مى شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): این شخص باید پیش از خواب غسل کند و اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش باطل است و باید علاوه بر قضاى آن، کفّاره هم بدهد. آیه اللّه  مکارم: اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب، بعد از ماه رمضان، آن را قضا کند و کفّاره هم بدهد. تبصره . حکم بقاى عمدى بر حدث حیض تا پیش از اذان صبح در ماه رمضان،  مانند حکم بقاى عمدى…

بخشودگى خون حیض برای نماز

پرسش . اگر خون حیض و نفاس و استحاضه به مقدار کمتر از درهم (تقریبا کمتر از سکه پنج ریالى) در بدن یا لباس زن باشد؛ حکم آن چیست؟ آیات عظام امام و خامنه اى: اگر خون حیض و نفاس باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه نیز در بدن یا لباس نماز گزار نباشد. آیات عظام بهجت و تبریزى: بنابر احتیاط واجب باید خون حیض، نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نماز گزار نباشد. آیات عظام سیستانى، صافى، فاضل، نورى و وحید: اگر خون حیض باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب، باید خون استحاضه و نفاس نیز در بدن یا لباس نمازگزار نباشد.…