مرور موضوع:

احکام فرزندان

نگاه به عورت بچه

پرسش . نگاه کردن به عورت بچه چه حکمى دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى و وحید: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. . توضیح المسائل مراجع، م 2436؛ نورى، توضیح المسائل، م2432. . توضیح المسائل مراجع، م2436؛ وحید، توضیح المسائل، م2445 و خامنه اى، استفتاء، س 515 و 535.

خوراندن غذاى نجس به اطفال

پرسش . آیا غذایى که نجس شده، خوراندن آن به بچه جایز است؟ همه مراجع (به جز صافى ): آرى جایز است.1 آیه اللّه  صافى: اگر براى بچه ضرر داشته باشد، خوراندن آن به بچه جایز نیست. 1. توضیح المسائل مراجع، م 141 ؛ وحید، توضیح المسائل مراجع، م 142 و دفتر: خامنه اى.

تلقیح مصنوعى زن با نطفه مرد اجنبی

پرسش. حکم وارد کردن اسپرم مرد اجنبى به رحم زن ـ در صورتى که شوهرش عقیم باشد ـ چیست؟ فرزندى که متولد مى شود، متعلق به کیست؟ همه مراجع (به جز خامنه اى ): این کار حرام است و اگر فرزندى به دنیا آید، به صاحب نطفه و به زنى که صاحب رحم است، تعلّق دارد.1 آیه اللّه  خامنه اى: اصل این کار اشکال ندارد ؛ به شرط آنکه از مقدمات حرام (مانند نگاه و لمس نامحرم ) پرهیز شود و اگر فرزندى به دنیا آید، به صاحب نطفه و به زنى که صاحب رحم است، تعلّق دارد.2 1. امام، تحریر الوسیله، ج 2، التلقیح، م 2 و 3 ؛ تبریزى، استفتائات، س 2094 ؛ فاضل، جامع…

تلقیح مصنوعى زن با نطفه شوهر

پرسش. حکم باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش چیست؟ آیا فرزندى که از این راه متولد مى شود، حکم فرزند حقیقى را دارد؟ همه مراجع: اصل این کار اشکال ندارد ؛ به شرط آنکه از مقدمات حرام (مانند نگاه و لمس نامحرم ) پرهیز شود و بچه به دنیا آمده، همه احکام فرزند آن زن و شوهر را دارا است.1 1. خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1271 و 1277 ؛ امام، تحریر الوسیله، ج 2، التلقیح، م 1 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 1013 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2103 و 2104 ؛ وحید، توضیح المسائل، 2900 ؛ سیستانى، توضیح المسائل، تلقیح مصنوعى، م 69 ؛ صافى، جامع…

اجازه پدر در ازدواج مجدد دختر باکره مطلقه

پرسش . اگر دختر باکره اى شوهر کند و بدون اینکه با او نزدیکى شود، طلاق بگیرد ؛ آیا ازدواج با او نیاز به اجازه پدر دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى و نورى: آرى، باید با اجازه او باشد.1 آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد.2 1. امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 27 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2372 و 2373. 2. خامنه اى، استفتاء، س 798 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1438 ؛ مکارم، تعلیقات على العروة، اولیاء العقد، م 2، وحید،…

ازدواج اجبارى

پرسش . اگر پدر و مادر فرزندان خود (پسر یا دختر ) مجبور سازند با شخص غیر مورد علاقه خود ازدواج کنند، آیا عقد صحیح است؟ همه مراجع: خیر، در فرض یاد شده عقد باطل است.1 1. توضیح المسائل مراجع، م 2370 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2434 ؛ نورى، توضیح المسائل، م2366 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج2، س 1267 و 1268 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1444 و 1445 ؛ خامنه اى، استفتاء،70.

اجازه پدر  برای ازدواج دختر باکره

پرسش . آیا در ازدواج با دختر باکره، اجازه پدر یا جد پدرى واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقدشان باطل است؟ آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى: آرى، باید با اجازه پدر یا جدّ پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.1 آیات عظام بهجت، فاضل: از نظر تکلیفى، احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدرى باشد، ولى اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقد باطل نیست.2 آیات عظام خامنه اى، صافى و وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنا بر احتیاط واجب، عقد باطل است.3 اجازه در عقد…

فرزند متولد از عقد باطل

پرسش . زن و مردى صیغه موقّت جارى مى کنند و بعد از آمیزش متوجه مى شوند که عقدشان به جهتى باطل بوده است ؛ آیا این کار آنان در حکم زنا است و بچه به دنیا آمده نامشروع است؟ همه مراجع: با توجه به اینکه به مسأله آگاه نبوده اند، عملشان زنا نبوده و بچه نیز حلال زاده است و اگر بخواهند به زندگى موقّت ادامه دهند، باید دوباره صیغه عقد را جارى کنند.1 1. مکارم، استفتائات، ج 2، س 1012 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 634 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، عقد المتعة و م 1375 و 1376 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 233 و 92 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج…

احکام بانوان: مطابق با فتاوای حضرت آیه العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

عناوین اصلی کتاب شامل: اهداء:؛ پیشگفتار؛ 1- بلوغ و نشانه های آن؛ 2- احکام تقلید؛ 3- احکام طهارت و نجاست؛ 4- مسائل وضو؛ 5- غسل حیض و احکام آن؛ 6- احکام غسل نفاس؛ 7- غسل استحاضه؛ 8- غسل جنابت؛ 9- غسل مسّ میّت؛ 10- برخی از احکام غسل؛ 11- احکام مردگان؛ 12- مسائل نماز؛ 13- احکام روزه؛ 14- احکام اعتکاف؛ 15- احکام خمس؛ 16- احکام زکات؛ 17- احکام حج؛ 18- احکام ازدواج؛ 19- احکام طلاق؛ 20- احکام ارث زنان؛ 21- احکام پزشکی؛ 22- مسائل متفرّقه apk :دانلود کتاب به فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید نسخه 2 به بالا حجم : 4.9MB…