خانه / غسل / غسل های مستحبی

غسل های مستحبی

غسل جمعه حائض

پرسش  . آیا کسى که حائض است، مى تواند غسل جمعه به جا آورد؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، غسل جمعه از زن حائض صحیح است.[۱] آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب، غسل جمعه از زن حائض صحیح نیست.[۲] [۱]. امام، نورى، مکارم، فاضل، تعلیقات على العروه الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، م ۴۳ ؛ وحید، تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۱، م …

بیشتر بخوانید »