مرور موضوع:

شرایط و نشانه های حیض

ترشحات زردرنگ

پرسش . گفته مى شود: ترشحات زرد رنگ بعد از ایام عادت خون نیست؛ بلکه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است که خارج مى شود. حکم این ترشحات چیست؟ همه مراجع: اگر زن اطمینان به خون بودن پیدا نکند، حکم خون را ندارد و حیض و یا استحاضه محسوب نمى شود. تبصره . اگر ترشح یاد شده مرتبه ضعیفى از خون و یا یک نقطه از خون باشد و یا معلوم شود در باطن به صورت خون است، (براساس مطلب این لینک) حکم به حیض مى شود؛ مگر آنکه از ده روز تجاوز کند، در این صورت استحاضه است. . امام، استفتاءات، ج 1، احکام حیض، س 157 و 163 و 167 و خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات،…

خون بیش از ده روز

پرسش  . اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حیض باشد یا نه. در غیر این صورت حکم تفاوت مى یابد. . العروه الوثقى، ج1، فصل فى الحیض؛ توضیح المسائل مراجع،م481ـ499و وحید، توضیح المسائل، م484ـ505.

خون کمتر از سه روز

پرسش 1 . اگر خون اندکى از سه روز کمتر باشد، تکلیف چیست؟ همه مراجع: خون حیض محسوب نمى شود، هر چند به اندازه یک ساعت باشد. تبصره . اگر مقدار آن بسیار کم باشد (5 تا 10 دقیقه) فتواى مراجع تقلید در این زمینه متفاوت است.   پرسش 2 . اگر یک یا دو روز خون ببینیم و پاک شویم و دوباره خون مشاهده کنیم، تکلیفمان چیست؟ همه مراجع (به جز صافى): خون اول حیض نیست؛ هر چند در ایام عادتش باشد؛ ولى خون دوم اگر سه روز یا بیشتر و با نشانه هاى حیض و یا در عادت باشد، حیض محسوب مى شود؛ مانند آنکه از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد. آیه اللّه  صافى:…

پى در پى بودن حیض

پرسش 1 . اگر زن چند روز با فاصله خون ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز صافى): در خون حیض شرط است که سه روز اول آن پشت سر هم باشد. بنابراین اگر زن دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض محسوب نمى شود. آیه اللّه  صافى: اگر سه روز اول حیض پشت سر هم نباشد به عنوان مثال دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، بنابر احتیاط واجب در روزهایى که خون مى بیند، باید بین کارهاى مستحاضه و احکام حائض جمع کند و در روزهایى که خون نمى بیند، کارهایى که بر حائض حرام است، ترک کند و عبادت …

شرایط حیض

پرسش . شرایط خون حیض چیست؟ شرایط تحقق خون حیض عبارت است از: 1. بلوغ، 2. کمتر از سه روز نبودن، 3. بیشتر از ده روز نبودن، 4. پى در پى بودن سه روز اول، 5. استمرار خون در تمام سه شبانه روز، 6. مشاهده حیض پیش از سن یائسگى، 7. بین دو حیض دست کم ده روز فاصله باشد. تبصره . صفات خون حیض با شرایط آن تفاوت دارد. اگر خونى تمامى شرایط حیض را دارا باشد، به طور حتم خون حیض است و اگر یکى از شرایط را نداشته باشد، آن خون، حیض محسوب نمى شود؛ در حالى که در صفات خون، مسئله این چنین نیست. اگر خونى تمامى صفات و نشانه هاى حیض را داشته باشد، به طور…

خون حیض

پرسش . درباره خون حیض توضیح دهید. «حیض» خونى است که به طور معمول، هر ماه به مدت چند روز از رحم زنان، به علت تأثیر هورمون هاى تخمدان، خارج مى شود. این خونریزى از سن بلوغ تا سن یائسگى زن صورت مى گیرد. از حیض به قاعدگى، رگل، عادت ماهانه، پریود و بى نماز شدن هم تعبیر مى کنند و زن را در این حالت حائض مى گویند. در این دوران از سوى شرع مقدس، احکام و دستوراتى خاص براى زنان قرار داده شده است. خداوند مى فرماید: «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى…

خون پیش از بلوغ

پرسش 1 . اگر دختر پیش از بلوغ خون ببیند، حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر مربوط به زخم، جراحت و مانند آن نباشد، خون استحاضه محسوب مى شود و حیض نیست. پرسش 2 . آیا دیدن خون حیض در دخترى که نمى داند نه سال او تمام شده یا نه (مثلاً تاریخ ولادتش را فراموش کرده است)، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟ همه مراجع (به جز صافى و فاضل): اگر نشانه هاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودن پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود. آیات عظام صافى و فاضل: بنابر احتیاط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود. . وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج …

سه روز کامل

پرسش . خانمى ساعت یک بعد از ظهر روز یک شنبه خون مشاهده مى کند، با توجه به اینکه حداقل خون حیض سه روز است؛ چه روزى سه روزش کامل مى شود؟ همه مراجع: روز چهار شنبه، ساعت یک بعد از ظهر سه روز او کامل مى شود. 1]. العروة الوثقى، ج 1، باب الحیض، م 6.  

نشانه هاى حیض

پرسش 1 . صفات و نشانه هاى خون حیض چیست؟ همه مراجع: نشانه هاى خون حیض به طور غالب عبارت است از: 1. غلیظ، 2. گرم، 3. به رنگ تیره (سیاهى مایل به سرخ) یا سرخ، 4. همراه فشار و کمى سوزش باشد.   پرسش 2 . آیا ممکن است خونى، بعضى از نشانه هاى حیض را نداشته باشد؛ ولى با وجود آن خون حیض محسوب شود؟ عکس آن چطور؟ همه مراجع: آرى، این امر ممکن است؛ مانند زنى که عادت وقتیه دارد. اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند، حیض محسوب مى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را نداشته باشد. همچنین زنى که بعد از یائسگى خون مى بیند، این خون هر چند نشانه …