مرور موضوع:

تعدد زوجات

ازدواج مجدد شوهر

پرسش . آیا مرد متأهل، مى تواند بدون اجازه همسرش، با زن دیگرى ازدواج موقّت یا دائم کند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند و اجازه همسر اول لازم نیست. . خامنه اى، استفتاء، س 333 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1255 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2،  م 333؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج2، م 1359 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1359 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، الشروط المذکورة فى عقد النکاح، م 2 و استفتائات، ج 3، احکام ازدواج، س 55 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 637 ؛ مکارم، استفتائات، ج 2، س 905 و 907 و دفتر: فاضل و بهجت.

ازدواج با اهل کتاب در سفر

پرسش . آیا مرد متأهل مى تواند در مسافرت، بدون اجازه همسرش با زنان  اهل کتاب ازدواج موقّت کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و مکارم: آرى، مى تواند؛ ولى کراهت دارد. آیه اللّه  تبریزى: خیر بدون اجازه همسر اول جایز نیست؛ مگر آنکه شخص در  غربت باشد و اجازه گرفتن از همسر اول ممکن نباشد و بخواهد او را براى مدت کوتاهى صیغه کند. آیه اللّه  سیستانى: خیر، بدون اجازه همسر اول جایز نیست و با اجازه او هم  بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آیه اللّه  فاضل: اگر بخواهد براى مدت طولانى صیغه نماید ـ به گونه اى که عرفا  داراى دو همسر گردد ـ…

دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf

احکام روابط زن و شوهر مولف: سید مجتبى حسینى تنظیم و نظارت: نهاد  نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ. شامل مباحث: حقوق زن و شوهر، غسل و جنابت،آمیزش زناشویى، تصرفات زن،تمکین،حقوق مرد،شیربها و جهیزیه، مهریه، مسکن زن،حقوق زن و همسردارى دریافتتوضیحات: فایل word دریافتتوضیحات: فایل pdf

آیا در تعدد زوجات،رعایت عدالت، در محبت بین زنان شرط است؟

شبهه: بعضی ازکنار هم گذاشتن آیه شریفه 3 نساء ( وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى‏ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا:و اگر مى‏ترسید از اینکه به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت عدالت در باره آنها نکنید از ازدواج با آنان صرف نظر نمائید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى‏ترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید تنها به یک همسر قناعت…

شرط عدم تعدد زوجات در ضمن عقد توسط زن

پرسش . آیا زن مى تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط کند که شوهر او همسر دوم اختیار نکند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: خیر، این شرط صحیح و نافذ نیست ؛ ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است.1 آیات عظام تبریزى، سیستانى و صافى: آرى، این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است.2 آیه اللّه  وحید: بنابر احتیاط واجب، این شرط صحیح و نافذ نیست ؛ ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر…