مرور موضوع:

اجازه از شوهر

پاداش اطاعت از شوهر

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) مردی از انصار برای تاءمین نیازهای زندگی ، به مسافرت رفت ، هنگام خداحافظی با همسرش ، با او پیمان بست که تا از سفر برنگشته از خانه بیرون نرود. زن در خانه اش بسر می برد، به او خبر رسید که پدرت بیمار شده است ، او توسط شخصی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجازه خواست که به عیادت پدرش برود، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: نه ، تو در خانه ات باش و پیروی از شوهر را ادامه بده . به او خبر رسید که بیماری پدرت ، شدیدتر شده است ، او برای بار دوم از پیامبر (صلی…

اطاعت از شوهر نه اطاعت از زور گویی

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد می تواند به دلخواه خود عمل کند. بلکه قرآن هم به زنها می گوید شما به این مدیریت و سرپرستی احترام بگذارید و هم به مرد می گوید این وظیفه توست نه مزیّت توست. پرسش: آیا اینکه شوهر در اسلام رئیس خانواده است و اطاعت زن از او واجب است، اطاعت در زورگویی شوهر را هم شامل می شود؟ پاسخ: برخلاف آنچه که بعضاً گفته می شود، زن قانوناً و شرعاً مکلّف به اطاعت مطلق از شوهر خود نیست.درست است که طبق آیة الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ(1) سرپرستی و…

اجبار زن به فروش ملک توسط شوهر

سـؤ ال : آیـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نماید، مثلا زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟ جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله اى دارند که باید عمل کنند. امام : استفتائات ، ج 2، ص 78، سؤ ال 27. تبریزى - فاضل - مکارم : استفتاء منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

زن ناشزه

پرسش . ناشز و ناشزه به کسى چه گفته مى شود؟ در صورت تحقّق نشوز، وظیفه طرف مقابل در این زمینه چیست؟ «ناشز» و «ناشزه» به مرد یا زنى گفته مى شود که حقوق واجب و  وظایف شرعى را نسبت به همسرش رعایت نکند. هرگاه نشوز و نافرمانى، از سوى زن باشد، مرد مى تواند زمینه آن را  از بین ببرد. به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تأثیر نگذاشت،  مى تواند از همخوابى با او بپرهیزد؛ یعنى، در بستر خواب به او پشت کند  و یا نزد او نخوابد. اگر این روش نیز در او اثر نداشت، چنانچه امید دارد با تنبیه  او را از نافرمانى باز دارد. البته این کار به قصد…

جلوگیرى بدون رضایت همسر

پرسش 1 . آیا شوهر مى تواند هنگام آمیزش بدون رضایت همسرش به طور طبیعى عزل کند؟ همه مراجع (به جز تبریزى): آرى، اشکال ندارد؛ ولى بدون رضایت زن کراهت دارد. آیه اللّه  تبریزى: بنا بر احتیاط واجب، باید با رضایت زن عزل کند. تبصره. عزل مرد به این است که هنگام آمیزش آب خود را بیرون از رحم زن بریزد.   پرسش 2 . آیا زن مى تواند هنگام آمیزش به طور طبیعى عزل کند؟ همه مراجع: اگر شوهر راضى باشد، اشکال ندارد و در غیر این صورت عزل زن حرام است. تبصره. عزل زن به این است که هنگام آمیزش خود را کنار بکشد؛ به طورى که آب شوهر در رحم او ریخته نشود.…

برپایى مراسم روضه خوانى و مولودى

پرسش . آیا زن مى تواند از پولى که شوهرش به او مى دهد، بدون اجازه او مراسم روضه خوانى و مولودى و مانند آن برپا کند؟ همه مراجع: خیر، باید باید اجازه شوهر باشد؛ مگر آنکه شوهر پول را به همسرش تملیک کرده و منزل و اثاثیه آن (فرش و مانند آن) نیز ملک زن باشد؛ در این فرض اجازه شوهر لازم نیست. . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2182 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1520 ؛ دفتر: همه مراجع.  

تصرفات مالى زن بر مال خودش

پرسش . آیا شوهر مى تواند همسر را از تصرف در اموال خودش، نهى کند؟ همه مراجع: خیر، زن مى تواند هر گونه تصرفى در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست (هر چند بهتر است اجازه بگیرد). تبصره. در مورد نذر زن از اموال خودش، به مسئله نذر زن مراجعه شود. . تبریزى، صراط النجاة، ج5، س 518 ؛ دفتر: همه مراجع.

حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر

پرسش . حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: نذر زن بدون اجازه شوهر، باطل است. آیه اللّه  بهجت: نذر زن بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است. آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. آیه اللّه  فاضل: نذر زن اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه  او باطل است و اگر منافات نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او  باشد (به ویژه در نذر مال). آیات عظام سیستانى، صافى و وحید:…