خانه / احکام ازدواج / خرید بازار

خرید بازار

حکم خرید و فروش حلقه طلای مردان

پرسش حکم خرید و فروش حلقه طلای مردان چیست؟ پاسخ آیت الله خامنه‌ای: خرید و فروش طلا به منظور پوشیدن مردان حرام است.۱ حضرت آیت الله وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب حرام است.۲ حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ساختن و خرید و فروش طلای مخصوص مردان حرام است، و اگر کسی حکم را نمی‌دانسته و آن را خریده باید به …

بیشتر بخوانید »

هزینه خرید بازار

پرسش . مرد هنگام خرید، مخارجى را براى همسرش هزینه مى کند؛ حال اگر  عقد به هم بخورد، مى تواند آن را مطالبه کند؟ همه مراجع: اگر عین آن اموال موجود باشد، مى تواند مطالبه کند.[۱] [۱]. مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۸۵۰ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الهبه، م ۸ ؛ صافى، هدایه العباد، ج  ۲، کتاب الهبه، م ۸ ؛ تبریزى، …

بیشتر بخوانید »

استحباب خرید حلقه نقره برای داماد

استحباب استفاده از انگشتری نقره با نگین عقیق یا فیروزه پرسش . آیا توصیه‌ای به استفاده از انگشتر نقره با نگین عقیق یا فیروزه، در روایات وارد شده است؟ درر رابطه با رکاب انگشتر، روایتی وجود دارد که از غیر نقره، نهی می‌نماید.[۱] در رابطه با نگین عقیق و فیروزه، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان در وسائل‌الشیعه کتاب الصلاه، …

بیشتر بخوانید »

حلقه داماد

خرید حلقه برای داماد پرسش. آیا خانواده عروس، مى تواند براى داماد حلقه و انگشتر طلا تهیه کند؟ همه مراجع: خرید آن جایز نیست.۱ طلاى زرد پرسش . زینت مردان با طلاى زرد چه حکمى دارد؟ همه مراجع: پوشیدن طلا ـ مانند آویختن زنجیر طلا به گردن و به دست کردن انگشتر و ساعت طلا ـ براى مرد حرام است.۲ طلاى …

بیشتر بخوانید »