مرور موضوع:

غسل حیض

فراموشى غسل حیض در ماه رمضان

پرسش . خانمى در ماه رمضان غسل حیض را فراموش کرده است، بعد از چند روز به یادش مى آید، تکلیف روزه هایش چه مى شود؟ همه مراجع (به جز بهجت و مکارم): روزه هایى که گرفته صحیح است و باید براى روزه هاى بعد غسل کند. آیات عظام بهجت و مکارم: بنابر احتیاط واجب روزه هایى که گرفته باطل است و باید قضا کند و براى روزه هاى بعد غسل کند. . توضیح المسائل مراجع، م 1641؛ وحید، توضیح المسائل، م 1649 و دفتر: خامنه اى. . تعلیقات على العروه، ج 1، احکام المفطرات، م 50 و دفتر: بهجت.  

حکم لکه بینی بعد از غسل حیض

پرسش کاربر در گروه: من ماه رمضان روز هفتم حیض غسل کردم و روز بعد را روزه گرفتم ولی بعد اذان صبح لک دیدم، آیاروزه روز هشتم درست است؟ پاسخ: روزه‌تان باطل است، زیرا تا قبل از ده روز آلودگی حتی به لکه کم رنگ نیز ادامه حیض محسوب می‌شود.۱ تبصره: به طور کلی لکه بینی بعد از غسل حیض دو صورت دارد: گاهی لکه بینی‌ها از ده روز تجاوز نمی‌کند، که همه آنها حکم حیض را دارد و باید غسل حیض را پس از اطمینان از پاکی دوباره انجام داد. گاهی لکه بینی‌ها از ده روز تجاوز  می‌کند، در این صورت خانم صاحب عادت عددیه یا عددیه و وقتیه، باید به…

حکم جماع قبل از غسل حیض

پرسش کاربر در گروه: اگر از عادت ماهانه پاک شده باشیم، اما هنوز غسل حیض نکرده باشیم، نزدیکی کردن گناه دارد؟ پاسخ اجمالی: اگر کاملاً پاک شده‌اید اما فقط غسل را انجام ندادید نزدیکی اشکالی ندارد، اگر چه بهتر است جماع بعد از غسل حیض انجام شود. پاسخ تفصیلی: برخی از مسائل مانند طلاق و جماع بلافاصله بعد از پاک شدن زن از حیض و قبل از انجام غسل بر زن مباح می‌شود و شوهرش می‌تواند قبل از غسل او را طلاق داده و یا با او #همبستر شود. اما در مورد همبستری همه مراجع می گویند: احتیاط مستحب است که  قبل از غسل حیض جماع نکنند. اما اگر…

حکم نماز با غسل حیض به فتوای آیت الله مکارم

پرسش یکی از کاربران در ربات: سلام من میتونم با غسل حیض نماز واجب بخونم یادم رفت بدون وضو با غسل حیض نماز خوندم حکم چیست؟ در ضمن من مقلد آیت الله مکارم هستم پاسخ: سلام به نظر آیت الله مکارم شیرازی با هر غسلى می‌توان نماز خوند و وضو واجب نیست، چه غسل جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب، ولى احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد. (یعنی بهتر است وضو هم بگیرد و اگر نگرفتید هم اشکالی ندارد) منبع: م 401 توضیح المسائل.

پاکى در سحر

پرسش 1 . اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح، از حیض پاک شود و از روى عمد غسل نکند؛ آیا روزه اش باطل است؟ کفاره هم دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، باطل است و باید علاوه بر قضا، کفاره هم بدهد. آیه اللّه  مکارم: روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، بنابر احتیاط واجب باطل است و علاوه بر قضا، بنابر احتیاط باید کفاره هم بدهد.   پرسش 2 . خانمى در ماه رمضان قبل از اذان صبح از خون حیض پاک شده است؛ ولى به آب دسترسى ندارد، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد، تیمّم بدل از غسل…

تأخیر غسل حیض

پرسش . اگر زن در شب ماه رمضان از حیض پاک شود و تا نزدیک اذان صبح غسل را به تأخیر اندازد و سپس تیمم کند، آیا روزه اش صحیح است؟ همه مراجع: اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم کند و روزه او  صحیح است. . العروة الوثقى، فصل فى المفطرات، م 26 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1621.

حکم خواب زن حائض قبل از غسل حیض در شب ماه رمضان

پرسش 1 . خانمى که شب ماه رمضان از حیض پاک مى شود و مى داند اگر بخوابد بعد از اذان صبح بیدار مى شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): این شخص باید پیش از خواب غسل کند و اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش باطل است و باید علاوه بر قضاى آن، کفّاره هم بدهد. آیه اللّه  مکارم: اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب، بعد از ماه رمضان، آن را قضا کند و کفّاره هم بدهد. تبصره . حکم بقاى عمدى بر حدث حیض تا پیش از اذان صبح در ماه رمضان،  مانند حکم بقاى عمدى…

فراموشى غسل حیض

پرسش . تکلیف زنى که غسل حیض را فراموش کرده و مدتى با این حالت نماز خوانده، چیست؟ همه مراجع: باید غسل کند و تمام نمازهایى که بدون غسل خوانده، قضا کند.  تبصره . اگر در این بین، غسل واجب دیگرى و حتى مستحب معتبرى انجام داده، براساس فتواى برخى از مراجع تقلید، نمازهاى بعد از این غسل قضا ندارد. . دفتر: همه مراجع. . در عنوان «غسل حیض و جنابت» آورده شده است.

پاک شدن و غسل در سفر

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟ همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد از تطهیر بدن و عوض کردن لباس هاى نجس نماز بخواند.   . دفتر: همه مراجع.    

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش 117 . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟ همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. . امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1092؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات 991؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، باب المفطرات، الخامس، م 6 و دفتر: خامنه اى. . مکارم، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 2، باب…