شیربها

پس گرفتن شیر بها

پرسش. آیا شیر بهایى که داماد به خانواده عروس داده است، مى تواند بعد از  عقد از آنان باز پس گیرد؟ همه مراجع: اگر با رضایت تمام بخشیده و عین مال هم هنوز باقى است و یا  اینکه اصلاً با میل و رضایت نداده، مى تواند از آنان پس بگیرد. اما اگر به عنوان  جعاله داده نمى تواند.[۱] [۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، …

بیشتر بخوانید »

حکم شیر بها

پرسش . در برخى محیط ها، مرسوم است که خانواده عروس، پولى را به  عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد مى گیرند، حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر آن را به عنوان جعاله در مقابل عمل مباحى دریافت کنند (مانند  اینکه پدر یا برادر دختر براى وساطت، پول مى گیرند تا رضایت او را کسب کنند و یا  اینکه خود داماد، مبلغى را …

بیشتر بخوانید »