خانه / احکام نفاس / عبادات نفساء (نماز، روزه و…)

عبادات نفساء (نماز، روزه و…)

دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf

عنوان: رساله دانشجویى (پاسخ به ۶۴۰ سوال در مورد احکام مبتلی به و مورد نیاز) احکام تقلید، احکام نماز و روزه، احکام ازدواج، احکام نگاه و پوشش، احکام موسیقى، احکام بانکى، احکام پزشکى، احکام خارج از کشور، احکام ویژه دانشجویى و… (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) نام پدیدآور:سیدمجتبى حسینى ؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم …

بیشتر بخوانید »

چله گرفتن برای نفاس

در بین برخى از مردم مشهور است که مى گویند: زنى که تازه زایمان کرده، باید روز چهلم غسل (چله) انجام دهد؛ برخی هم معتقدند که در این چهل روز عبادت او صحیح نیست!! از نظر این سخنان هیچ ارزش و اعتبار شرعی ندارند. و زن باید بعد از غسل نفاس (که نهایتا ده روز بعد از زایمان است) عبادات خود …

بیشتر بخوانید »

محرمات نفساء

پرسش . چه کارهایى بر زن نفساء حرام است؟ همه مراجع: هر چیزى که بر زن حائض حرام است، بر زن نفساء هم حرام است.[۱] تبصره . آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید، بعضى از کارهایى را که بر زن حائض حرام است، بنابر احتیاط واجب حرام مى دانند (مانند تلاوت آیات سجده دار، توقف در مساجد و رفتن به مسجدالحرام و …

بیشتر بخوانید »

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش ۱۱۷ . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟ همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۱] آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[۲] [۱]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروه الوثقى، ج ۲، باب …

بیشتر بخوانید »