خانه / استحاضه / مسائل کلی استحاضه

مسائل کلی استحاضه

حکم جماع در حال استحاضه

  پرسش کاربر در گروه: سلام، زمانی که استحاضه هستیم می‌توانیم باهمسرمان نزدیکی کنیم؟ مرجع: رهبری.  پاسخ: سلام‌علیکم. ازنظر همه مراجع عظام نزدیکی در زمان استحاضه قلیله اشکالی ندارد، اما در مورد استحاضه متوسطه و کثیره، ازنظر آیه الله خامنه‌ای، اگر در وقت نماز بخواهید نزدیکی داشته باشید، اگر غسل نمازتان را انجام داده باشید، نزدیکی جایز است، ولی در خارج …

بیشتر بخوانید »

حکم مس قرآن در حال استحاضه

پرسش کاربر در گروه: در حال استحاضه کثیره یا متوسطه لمس خطوط قرآن چه حکمی دارد؟ پاسخ: مراجع عظام در مورد لمس خط قرآن توسط مستحاضه متوسطه یا کثیره سه نظر دارند: ۱. برخی کلاً دست زدن را جایز نمی‌دانند. ۲. برخی دست زدن به خط قرآن را در صورت انجام غسل و وضوی جداگانه جایز می‌دانند. ۳. برخی در …

بیشتر بخوانید »

خون زایمان بیش از ده روز

پرسش  . اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود.[۱] آیه اللّه  تبریزى: اگر از زنانى است که …

بیشتر بخوانید »

غسل روز هیجدهم بعد از زایمان

پرسش . این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا یک ماه خون استحاضه دیدم، آیا لازم بوده که من روز هیجدهم غسل مى کردم؟ همه مراجع: خیر، روز هیجدهم غسل ندارد؛ ولى این سخن صحت دارد که اگر زن بیش از ده روز خون دید، براى کسى که عادت …

بیشتر بخوانید »

قطع خون استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر یا مغرب، خونش قطع شود، آیا باید براى نماز بعد (نماز عصر یا عشا)، دوباره کارهاى استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، باید براى نماز بعد کارهاى استحاضه را انجام دهد؛ ولى براى نمازهاى بعدى لازم نیست.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۹ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

وظایف مشترک مستحاضه

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید.[۱] آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز …

بیشتر بخوانید »

وضوى مستحاضه

پرسش۱ . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟ همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد.[۱] آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.[۲] …

بیشتر بخوانید »

مشقت غسل استحاضه

پرسش . اگر تکرار غسل براى مستحاضه ـ به خصوص در استحاضه کثیره ـ باعث مشقت زیاد شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند (به اندازه از بین رفتن حرج) تیمم کند.[۱] [۱]. العروه الوثقى، فصل فى التیمم، الرابع و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۹٫

بیشتر بخوانید »

استمرار خون در بین غسل استحاضه

پرسش. اگر هنگام غسل خون قطع نشود، آیا غسل باطل است؟ همه مراجع: خیر، غسل باطل نمى شود. آرى اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به کثیره تبدیل شود، باید غسل را از سر گیرد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۶ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۹۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۲ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو …

بیشتر بخوانید »