خانه / احکام حقوق زن و شوهر / پرداخت مهریه زن

پرداخت مهریه زن

اجازه خروج در صورت عدم پرداخت مهریه

پرسش . چنانچه مرد مهریه زن را به هر علتى نپردازد، آیا براى خروج از منزل  نیاز به اذن شوهر است؟ همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم): آرى، باید از شوهر اجازه بگیرد.[۱] آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از شوهر اجازه  بگیرد.[۲] [۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۶۵ ؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س۶۳۵ …

بیشتر بخوانید »

سقوط مهریه در صورت عدم تمکین زن

پرسش . اگر زن از حقوق شرعى و واجب شوهر سرپیچى کند، آیا مرد  مى تواند مهریه او را ندهد؟ همه مراجع: خیر، حق ندارد به این بهانه مهریه او را ندهد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۷ ؛ نورى، توضیح المسائل، ۲۴۰۹ و  دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

مهریه و عدم تمکین در عقد موقت

پرسش ۱ . اگر زن در عقد موقّت تمکین نکند، آیا مى تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند؟ همه مراجع: به هر مقدارى که در این مدت تعیین شده، تمکین نکند؛ به نسبت از مهریه او، کاسته خواهد شد.[۱] [۱]. وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، ۱۳۰۵ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۰۵ ؛ سیستانى،منهاج الصالحین، ج۳، م ۲۳۷ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج۲، …

بیشتر بخوانید »

مهریه عقد در عقد فسخ شده

پرسش۱ . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود که زن عیبى دارد که شوهر مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا زن هنگام فسخ عقد حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر مرد پیش از نزدیکى عقد را فسخ کند، زن حق دریافت چیزى را  ندارد؛ ولى اگر بعد از نزدیکى باشد، زن مى تواند تمام مهر خود را از شوهر  بگیرد.[۱] …

بیشتر بخوانید »

مهریه زن نازا

پرسش . اگر زن نازا باشد و مرد او را طلاق بدهد، آیا حق دریافت مهریه را دارد؟ همه مراجع: نازایى عیب محسوب نمى شود و زن حق دریافت تمام مهریه را دارد.[۱] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۳ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۳ ؛  وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۵۰ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، …

بیشتر بخوانید »

مهریه دختر غیرباکره

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته؛ آیا عقد صحیح است؟ همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و  غیر باکره را – که همانند و هم شأن او هستند – در نظر گرفت و به نسبت آن …

بیشتر بخوانید »

رابطه مهریه و تمکین

پرسش . اگر مرد بعد از ازدواج، قدرت پرداختن مهریه را نداشته باشد،  آیا زن مى تواند از نزدیکى او ممانعت کند؟ همه مراجع: اگر در عقد ازدواج براى پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد،  زن مى تواند از نزدیکى شوهر جلوگیرى کند؛ ولى اگر پیش از گرفتن مهریه،  به نزدیکى راضى شود و شوهر با او نزدیکى کند، دیگر نمى تواند بدون …

بیشتر بخوانید »

مهریه نامزد

پرسش . دخترى که در دوران عقد تا عروسى، در خانه پدر زندگى مى کند،  آیا مى تواند مهریه خود را بخواهد؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد، براى پرداخت مهریه  مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهریه خود  را از او مطالبه کند.[۲۳] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، المهر، م ۱۱ ؛ صافى، …

بیشتر بخوانید »

مهریه مشروط به توانایی

پرسش . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط کند که در صورت  توانایى، مهریه را بپردازد، آیا زن مى تواند در حال نادارى تقاضاى مهریه کند؟ همه مراجع: خیر، در صورت عدم توانایى شوهر، زن حق مطالبه ندارد.[۱] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛  مکارم، استفتائات، …

بیشتر بخوانید »

مطالبه مهریه توسط زن

پرسش۱ . آیا زن به مجرد اجراى عقد ازدواج، مى تواند مهریه را مطالبه  کند؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد براى پرداخت مهر، مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز قدرت و توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهر خود را  از او مطالبه کند.[۱]   پرسش۲ . اگر زن مهریه خود را از شوهر مطالبه کند، وظیفه او چیست؟ …

بیشتر بخوانید »