خانه / غسل / غسل مس میت

غسل مس میت

حکم دست زدن به لباس میت

پرسش کاربر در گروه: اگر شخصی به ملافه‌ای که روی میت کشیده‌اند یا لباسی که به تن می است، دست بزند؛ باید غسل مس میت انجام دهد؟ پاسخ: با دست زدن به لباس یا ملافه‌ای که روی میت کشیده شده است، غسل مس میت واجب نمی‌شود. توضیحات بیشتر: غسل مس میت باوجود شرایط زیر واجب می‌شود: ۱. تماس با بدن …

بیشتر بخوانید »

حکم دست زدن به میت

 پرسش کاربر در گروه: سلام اگر میت را بعد از غسل دادن دست بزنیم، غسل بر ما واجب می شود ؟ پاسخ: سلام علیکم غسل مس میت واجب نمی شود، زیرا میت را غسل داده اند. توضیحات بیشتر: غسل مس میت با وجود سه شرط زیر واجب می شود: ۱. بدن انسان به صورت مستقیم با بدن میت تماس پیدا …

بیشتر بخوانید »

تماس بدن با جنین

پرسش . آیا براى دست زدن به جنین سقط شده، غسل واجب مى شود؟ همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دمیده شده) است، غسل مس میت واجب مى شود.[۱] [۲۱۶]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۴ و  وحید، توضیح المسائل، م ۵۳۰

بیشتر بخوانید »

غسل جنین سقط شده

پرسش . مادرانى که بچه شان مرده به دنیا مى آید، آیا باید غسل مس میت به جا آورند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): اگر چهار ماه او تمام شده [و بدنش سرد شده باشد] و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود.[۱] آیه اللّه  سیستانى: اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر …

بیشتر بخوانید »