مرور موضوع:

متفرقه درباره ازدواج

ازدواج با غیر مسلمانی که می گوید مسلمان شده

سـؤ ال : اگـر زن یـا مردى ادعا کند که مسلمان شده و شهادتین را بـگـویـد آیـا یـک مسلمان مى تواند با او ازدواج کند؟ اگر چه مطمئن نباشد او واقعا مسلمان شده یا نه . جـواب : کـسـى کـه شـهـادتـیـن را اعـتـراف دارد و قول و یا عملى که موجب ارتداد مى شود و از او سر نزده ، محکوم به طهارت است و ازدواج با او اشکال ندارد. امـام : بـا اسـتـفـاده از کـتـاب اسـتـفـتـائات ، ج 1، ص 105، سـؤ ال 276. تبریزى : صراط النجاة ، سؤ ال 828. منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

مرتد شدن همسر

پرسش  : حکم شرعی مرتد شدن همسر را بیان فرمایید! 1.مردى که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده ، اگر مرتد شود، عقد او با زنش باطل مى شود، خواه با عیالش نزدیکى کرده باشد یا نه .(1) 2. مردى که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده ، و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکى با عیالش مرتد شود عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از نزدیکى مرتد شود چـنـانچه زن در سن زنهایى باشد که حیض مى بینند، باید آن زن به مقدارى که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عده زن شوهر مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است .(2) 3. اگـر زن…

علت جایز نبودن چند شوهر برای زن از زبان امیرالمومنین علیه السلام

روزى در حدود چهل نفر از زنان قریش گرد آمده و به حضور على (ع ) رسیدند گفتند: یا على چرا اسلام به مردان اجازه چند زنى داده است اما به زنان اجازه چند شوهرى نداده است ؟ آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست ؟ على (ع ) دستود داد: ظرفهاى کوچکى از آب آوردند و هر یک از آنها را به دست یکى از زنان داد سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگى که وسط مجلس گذاشته بود و خالى کنند. دستور اطاعت شد آنگاه فرمود: اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید، اما باید هر کدام از شما عین همان آبى که در ظرف خود داشته بر دارد. گفتند: این چگونه…

کشف عدم بکارت دختر بعد از عقد

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند، آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته ؛ آیا عقد صحیح است؟ آیا از مهر چیزى کسر مى شود؟ همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و غیرباکره اى که همانند و هم شأن او هستند، در نظر گرفت و به نسبت آن از مهریه او کم کرد. به عنوان مثال اگر مهریه این دختر صد سکه و مهریه دختر باکره هم شأن او، هشتاد سکه و مهریه دختر غیرباکره هم شأن او، شصت سکه طلا باشد ؛ در این صورت شوهر مى تواند هفتاد و پنج سکه طلا به همسرش بدهد.1 1. وحید، منهاج الصالحین،…

ازدواج با بى نماز

پرسش . آیا ازدواج با شخصى که نماز نمى خواند، جایز است؟ همه مراجع: ازدواج با او جایز است ؛ ولى کراهت دارد. 1ولی اگر موجب گمراهی شود اشکال دارد! تبصره. ازدواج با فرد فاسق کراهت دارد و کسى که نماز نمى خواند، مصداق بارز فسق شمرده مى شود.  رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ): «مَنْ اَعانَ على تارکَ الصلاة بلقمة او کسوة فکانَّما قتل سبعین نبیّاً اوَّلهم آدم وآخَرهم محمّد»" کسى که به تارک نماز با دادن طعامى یا لباسى کمک رساند مثل این است که هفتاد پیغمبر را کشته و به قتل رسانده که اوّل آنها حضرت آدم u  و آخر ایشان حضرت…

ازدواج با اهل سنت

پرسش . حکم ازدواج دختر شیعه با مردى از اهل تسنن چیست؟ همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و وحید ): ازدواج دختر شیعه با مرد سنى، مکروه است ؛ ولى اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهى بیفتد، جایز نیست.1 آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهى بیفتد، جایز نیست و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب، با او ازدواج نکند.2 تبصره. ازدواج با برخى از فرقه ها مانند: غلات، ناصبى ها و خوارج ـ که خود را مسلمان مى پندارند، ولى در حقیقت محکوم به کفر هستند ـ جایز نیست. 1. سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 215 ؛…

روابط قبل عقد

پرسش . آیا دختر و پسر عاقل و بالغ، مى توانند بدون اطلاع خانواده براى ازدواج با هم صحبت کنند و سپس خانواده را مطلع سازند؟ همه مراجع: خواستگارى و گفت وگوى پیش از عقد، اگر مفسده نداشته و بدون قصد لذت و ترس افتادن در گناه باشد، اشکال ندارد.1 1. توضیح المسائل مراجع، م 2376 ؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 765 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1719 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2372 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2385.

عقد و عروسى در ماه محرم و صفر

پرسش . آیا مراسم عقد و عروسى در ماه محرم و صفر جایز است؟ همه مراجع: برگزارى این نوع مراسم، اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)  نباشد، اشکال ندارد. اما براى مؤمنان سزاوار است که حرمت این ایام را پاس بدارند و از انجام کارهاى شادى آفرین بپرهیزند.1 1. تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 521 ؛ دفتر: همه مراجع.