جهیزیه

پس انداز برای جهیزیه خمس دارد؟

پرسش کاربر در گروه: اگر  مبلغ ناچیزی برای جهیزیه دخترم پس انداز کنم و می دانم زمان جهیزیه نمی‌توانیم او را یکدفعه حمایت کنیم، آیا این پس انداز خمس دارد؟ مرجع تقلید من مکارم شیرازی  است. پاسخ: آیت الله مکارم شیرازی می گویند: پولى که جهت تهیّه  جهیزیه و امثال آن پس ‏انداز می‌شود و سال بر آن می‌گذرد، خمس …

بیشتر بخوانید »

جهیزیه ملک زن یا شوهر؟؟

پرسش . جهیزیه اى که دختر با خود به خانه شوهر مى آورد، از آن کیست؟  اگر او از شوهرش جدا شود، آیا مى تواند آنها را با خود ببرد؟ همه مراجع: جهیزیه، ملک دختر است  و مى تواند آن را با خود ببرد.[۱] [۱]. امام، استفتائات، ج ۳، احکام مهریه، س ۳۴ و دفتر: همه مراجع.

بیشتر بخوانید »

جهیزیه ملک دختر یا پدر؟؟

پرسش . جهیزیه اى که پدر به دخترش داده، آیا مى تواند باز پس بگیرد؟ همه مراجع: اگر به دخترش تملیک کرده و یا بخشیده است، نمى تواند آن را  باز پس بگیرد.[۱] [۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۴۳ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الهبه، م ۸ ؛ وحید،  منهاج الصالحین، ج ۳، م ۹۷۴ و ۹۷۵ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، …

بیشتر بخوانید »