خانه / غسل / غسل استحاضه

غسل استحاضه

روزه بدون غسل

پرسش . اگر در ماه رمضان خانمى که استحاضه اش متوسطه است، غسل را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، نورى و وحید: روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۱] آیات عظام بهجت و صافى: بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۲] آیات عظام تبریزى …

بیشتر بخوانید »

قطع خون استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر یا مغرب، خونش قطع شود، آیا باید براى نماز بعد (نماز عصر یا عشا)، دوباره کارهاى استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، باید براى نماز بعد کارهاى استحاضه را انجام دهد؛ ولى براى نمازهاى بعدى لازم نیست.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۹ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

وظایف مشترک مستحاضه

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید.[۱] آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز …

بیشتر بخوانید »

نماز بدون غسل

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، نمازش باطل است.[۱] تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند. [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۲ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

وضوى مستحاضه

پرسش۱ . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟ همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد.[۱] آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.[۲] …

بیشتر بخوانید »

مشقت غسل استحاضه

پرسش . اگر تکرار غسل براى مستحاضه ـ به خصوص در استحاضه کثیره ـ باعث مشقت زیاد شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند (به اندازه از بین رفتن حرج) تیمم کند.[۱] [۱]. العروه الوثقى، فصل فى التیمم، الرابع و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۹٫

بیشتر بخوانید »

استمرار خون در بین غسل استحاضه

پرسش. اگر هنگام غسل خون قطع نشود، آیا غسل باطل است؟ همه مراجع: خیر، غسل باطل نمى شود. آرى اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به کثیره تبدیل شود، باید غسل را از سر گیرد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۶ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۹۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۲ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو …

بیشتر بخوانید »

نیت غسل استحاضه

پرسش. آیا هنگام غسل استحاضه علاوه بر نیت، باید نوع استحاضه (متوسطه و کثیره) را نیز در نیت مشخص کرد؟ همه مراجع: خیر، تنها نیت استحاضه کافى است.[۱] [۱]. امام، استفتائات، ج ۱، غسل استحاضه، س ۱۸۰ و دفتر: همه مراجع.

بیشتر بخوانید »

غسل هاى واجب زن

پرسش . تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حیض، نفاس، استحاضه و نیز همه غسل هایى که بر مردان واجب است.[۱] تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ میت و غسلى که با نذر و مانند آن واجب شده است. [۱]. العروه الوثقى، ج …

بیشتر بخوانید »