مرور موضوع:

استحاضه

سوپر گروه تخصصی پاسخگویی به سوالات شرعی بانوان در ایتا

  ابر گروه تلگرام تخصصی پاسخگویی به سوالات شرعی بانوان با همت وبسایت تخصصی احکام بانوان ابتدا در تلگرام راه اندازی شد و پس از فیلترینگ تلگرام  با وجود حدود 300 عضو به پیام رسان ایتا مهاجرت نمود. از نوروز 97 تا کنون حدود 800 کاربر در آن عضو شده است.  ورود آقایان به گروه ممنوع است و پس از مشاهده و اثبات بدون تذکر کاربر آقا حذف می گردد. برای عضویت در گروه روی آیکون ذیل کلیک کنید.اگر پیام رسان ایتا را نصب نکرده اید نسخه مورد نیازتان را از این آدرس دانلود و نصب نمایید. https://eitaa.com/

خون زایمان بیش از ده روز

پرسش  . اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود. آیه اللّه  تبریزى: اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه  عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند.   . توضیح المسائل مراجع، م 517 و وحید، توضیح المسائل، م 523 و…

غسل روز هیجدهم بعد از زایمان

پرسش . این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا یک ماه خون استحاضه دیدم، آیا لازم بوده که من روز هیجدهم غسل مى کردم؟ همه مراجع: خیر، روز هیجدهم غسل ندارد؛ ولى این سخن صحت دارد که اگر زن بیش از ده روز خون دید، براى کسى که عادت دارد بهتر است از روز بعد از عادت و براى کسى که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، به احکام استحاضه عمل کند و کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک نماید. . توضیح المسائل مراجع، م 517 و وحید، توضیح المسائل، م 523 و مکارم، تعلیقات على العروه، احکام…

روزه بدون غسل

پرسش . اگر در ماه رمضان خانمى که استحاضه اش متوسطه است، غسل را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، نورى و وحید: روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند. آیات عظام بهجت و صافى: بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند. آیات عظام تبریزى و سیستانى: روزه اش صحیح است. آیه اللّه  مکارم: استحاضه متوسطه حکم استحاضه قلیله را دارد و استحاضه قلیله غسل ندارد. بنابراین روزه اش صحیح است.   پرسش . اگر مستحاضه کثیره در ماه رمضان غسل هاى خود را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟…

قطع خون استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر یا مغرب، خونش قطع شود، آیا باید براى نماز بعد (نماز عصر یا عشا)، دوباره کارهاى استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، باید براى نماز بعد کارهاى استحاضه را انجام دهد؛ ولى براى نمازهاى بعدى لازم نیست. . توضیح المسائل مراجع، م 403 و وحید، توضیح المسائل، م 409 و دفتر: خامنه اى.

روزه مستحاضه

پرسش . آیا روزه ماه رمضان، بر زن مستحاضه واجب است؟ همه مراجع: آرى، باید روزه بگیرد و مانند زن حائض نیست. تبصره . باید براى روزه گرفتن کارهاى استحاضه را بجا آورد. . توضیح المسائل مراجع، م 418 و وحید، توضیح المسائل، م 424 و دفتر: خامنه اى.

وظایف مشترک مستحاضه

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید. آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید. . توضیح المسائل مراجع، م 414 و وحید، توضیح المسائل، م 420 و مکارم، توضیح المسائل، م 415 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م…

نماز بدون غسل

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، نمازش باطل است. تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند. . توضیح المسائل مراجع، م 426 و وحید، توضیح المسائل، م 432 و دفتر: خامنه اى.

مستحاضه و نماز قضا

پرسش  . آیا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آیا براى انجام آن باید کارهایى را که براى نماز ادا لازم شده، انجام دهد؟ آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، مى تواند نماز قضا بخواند و باید براى هر نماز، کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد. آیات عظام تبریزى و وحید: خیر، باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛ مگر آنکه وقت آن تنگ شود. در این صورت باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد. آیه اللّه  صافى: بنابر احتیاط واجب باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛…

مستحاضه و نماز آیات

پرسش . اگر بر زن مستحاضه نماز آیات واجب شود، آیا مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند؟ همه مراجع (به جز تبریزى، مکارم و وحید): خیر، باید براى نماز آیات هم تمام کارهایى را که براى نماز یومیه به جا آورده، انجام دهد. آیه اللّه  تبریزى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و در استحاضه کثیره باید غسل کند و وضو لازم نیست. آیه اللّه  مکارم: آرى، مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند و نیاز به غسل دیگرى نیست. تنها باید وضو بگیرد. آیه اللّه  وحید: خیر، باید براى نماز آیات هم تمام…