مرور موضوع:

احکام دختران

اولین حیض دختران

پرسش . دخترى که براى اولین بار خون مى بیند، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر دختر به حد بلوغ رسیده و به مقدار ده روز یا کمتر خون دیده، همه اش حیض است. اگر بیشتر از ده روز باشد و همه اش یک جور نباشد، خون هایى که به نشانه هاى حیض باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض محسوب مى شود و باقى استحاضه است؛ ولى اگر همه یک جور باشد؛ یعنى، همه داراى نشانه هاى حیض باشد، مطابق عادت خویشان و بستگان خود (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) عمل کند؛ یعنى، روزهاى عادت آنها را معیار قرار داده و حیض بداند و باقى را استحاضه محسوب کند.…

خون پیش از بلوغ

پرسش 1 . اگر دختر پیش از بلوغ خون ببیند، حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر مربوط به زخم، جراحت و مانند آن نباشد، خون استحاضه محسوب مى شود و حیض نیست. پرسش 2 . آیا دیدن خون حیض در دخترى که نمى داند نه سال او تمام شده یا نه (مثلاً تاریخ ولادتش را فراموش کرده است)، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟ همه مراجع (به جز صافى و فاضل): اگر نشانه هاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودن پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود. آیات عظام صافى و فاضل: بنابر احتیاط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود. . وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج …

نشانه های بلوغ دختران

پرسش  . نشانه بلوغ دختر را بیان کنید؟ همه مراجع (به جز سیستانى): نشانه بالغ شدن دختر یکى از سه چیز است: 1. روییدن موى درشت و خشن زیر شکم (اطراف آلت تناسلى)، 2. بیرون آمدن منى، 3. تمام شدن نه سال قمرى. هر یک از این سه نشانه به تنهایى، علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعى محسوب مى شود. آیه اللّه  سیستانى: نشانه بلوغ در دختر، تنها به تمام شدن نه سال قمرى است. . توضیح المسائل مراجع، م 2225؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1889 و 1890؛ نورى، توضیح المسائل، م 2246 و وحید، توضیح المسائل، م 2304. . سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م…

سن تکلیف

پرسش  . سن تکلیف دختر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟ همه مراجع: سن بلوغ در دختر نه سال شمسى، منهاى 97 روز و 22 ساعت و 48 دقیقه مى باشد. تبصره . سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى شود و هر ماه قمرى 29 روز و دوازده ساعت و 44 دقیقه است و یک سال قمرى 354 یا 355 روز است. سال شمسى از اول فروردین شروع و به آخر اسفند ختم مى شود و شش ماه اول سال، هر ماه 31 روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال هاى عادى 29 روز و در سال کبیسه سى روز است. براساس این محاسبه، هر سال شمسى، یازده روز بیشتر از سال قمرى است و چون ملاک…

احکام بانوان: مطابق با فتاوای حضرت آیه العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

عناوین اصلی کتاب شامل: اهداء:؛ پیشگفتار؛ 1- بلوغ و نشانه های آن؛ 2- احکام تقلید؛ 3- احکام طهارت و نجاست؛ 4- مسائل وضو؛ 5- غسل حیض و احکام آن؛ 6- احکام غسل نفاس؛ 7- غسل استحاضه؛ 8- غسل جنابت؛ 9- غسل مسّ میّت؛ 10- برخی از احکام غسل؛ 11- احکام مردگان؛ 12- مسائل نماز؛ 13- احکام روزه؛ 14- احکام اعتکاف؛ 15- احکام خمس؛ 16- احکام زکات؛ 17- احکام حج؛ 18- احکام ازدواج؛ 19- احکام طلاق؛ 20- احکام ارث زنان؛ 21- احکام پزشکی؛ 22- مسائل متفرّقه apk :دانلود کتاب به فرمت apk برای موبایل و تبلت اندروید نسخه 2 به بالا حجم : 4.9MB…