مرور موضوع:

احکام نماز

کدام سوره‌ها در نماز به‌تنهایی نباید خوانده شود؟

پرسش کاربر در گروه: سلام  کدام سوره‌ها را به‌تنهایی درنماز نمی‌توان خواند؟ پاسخ: سلام‌علیکم. سوره‌های «ضحى» و «انشراح» باهم و همچنین سوره «فیل» و «قریش» باهم در حکم یک سوره حساب می‌شوند؛ و چون بر نمازگزار واجب است که یک سوره کامل بعد از حمد بخواند، لذا ازنظر همه مراجع عظام، نمازگزار نمی‌تواند این سوره‌ها را به‌تنهایی بخواند، بلکه واجب است بعد از خواندن سوره حمد و «فیل»، سوره «قریش» را نیز بخواند؛ و همین‌طور اگر نمازگزار سوره «ضحى» را بعد از حمد در نماز خواند، لازم است سورۀ «انشراح» را نیز با آن بخواند.…

حکم خواندن حمد به‌جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز

پرسش کاربر در گروه: سلام وخداقوت. اگر درنماز حواسمان نباشد و به‌جای تسبیحات اربعه حمد را بخوانیم، حکم نماز چیست؟ مرجع: مکارم شیرازی.   پاسخ: در ابتدا باید گفته شود که ازنظر همه مراجع عظام فرد مختار است در رکعت سوم و چهارم به اختیار خودش تسبیحات یا حمد بخواند و اگر در رکعت سوم یا چهارم با اختیار خود حمد را شروع کرد، فقط باید حمد را بخواند و سوره توحید را نباید بخواند. اما اگر قصد خواندن تسبیحات را داشتید و عادت داشتید همیشه تسبیحات بخوانید اما سهواً و از روی فراموشی حمد را شروع کردید، ازنظر اکثریت مراجع عظام…

حکم نماز در حرم امام حسین (علیه السلام)

پرسش کاربر در گروه: اینکه می‌گویند مسافر باید در حرم امام حسین (علیه السلام) نماز را کامل بخواند تا چه قسمتی جز حرم حساب می‌شود؟ مرجع: خامنه‌ای. پاسخ: ازنظر همه مراجع عظام مسافر در حرم امام حسین (علیه السلام) مخیر است که نمازش را کامل یا شکسته بخواند. اما ازنظر آیه الله خامنه‌ای محدوده حرم که برای مسافر شکسته یا کامل خواندن نماز اختیاری است، شامل می‌شود تمام روضه شریفه داخل حرم را که از طرف بالای سر و پایین پا منتهی به پنجره‌ها و درها و رواق می‌شود و نیز از طرف پشت سر تا مسجد امتداد دارد. در این محدوده…

حکم نماز هنگام برگشت از قصد ده روز ماندن در سفر

پرسش کاربر در گروه: به سفر رفتیم، ابتدا قصد داشتیم که ده روز بمانیم اما بعد از گذشت سه روز تصمیممان عوض شد و تصمیم گرفتیم قبل از ده روز برگردیم، حال نمازهای را شکسته بخوانم؟ پاسخ: نماز شما تا زمانی که در آن محل حضور دارید کامل است، زیرا اگر به سفر روید و قصد کنید ده روز در آنجا بمانید و یک نماز چهار رکعت در آنجا بخوانید و بعد از خواندن آن نماز از قصد ده روز ماندن منصرف شوید، دیگر تا زمانی که در آنجا هستید، نمازتان کامل است و روزه شما هم صحیح است. نظر مراجع نسبت به‌حکم نماز بعد از برگشتن از قصد ده روز ماندن در…

حکم امام جماعت شدن زن

 پرسش کاربر در گروه: سلام آیا خانم می‌تواند به‌عنوان امام جماعت در مدارس دخترانه حضور یابد و دختران می‌توانند به این خانم اقتدا کنند؟ مرجع: رهبری. پاسخ: سلام‌علیکم. ازنظر اکثریت مراجع عظام و همچنین رهبر گرامی آیه الله خامنه‌ای اقتدا دختر و زن به امام جماعت زن جایز است. اما برخی مراجع اقتدا به امام جماعت زن را بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌دانند و مقلدین این مراجع می‌توانند در این مسئله به فتوای مرجع دیگری که امامت زن را جایز می‌داند، رجوع کنند و نماز را با جماعت بخوانند یا اینکه در آخر صف قرار بگیرند و…

حکم نماز آیات خواندن برای پس‌لرزه

پرسش کاربر در گروه: آیا پس‌لرزه بعد از زلزله که با مکث کوتاهی به وجود آمده‌اند، شامل دونماز آیات می‌شود؟ مرجع: خامنه‌ای. پاسخ: ملاک مراجع عظام نسبت به وجوب نماز آیات برای پس‌لرزه، متفاوت است، برخی ملاک برای وجوب نماز آیات برای پس‌لرزه را حس شدن پس‌لرزه برای اکثر مردم می‌دانند یعنی به‌محض وقوع پس‌لرزه محسوس، نماز واجب می‌شود. برخی دیگر ملاک وجوب نماز آیات برای پس‌لرزه را این می‌دانند که پس‌لرزه خود یک زلزله مستقل محسوب شود و آیه الله خامنه‌ای نیز هر پس‌لرزه‌ای چه شدید و چه خفیف را اگر زلزله مستقلی محسوب…

نیت فرادی کردن در نماز جماعت

 پرسش کاربر در گروه: در نماز جماعت در رکعت سوم نماز را به فردا برگرداندم تا نمازم را بهتر بخوانم، آیا این کار من اشتباه بوده است؟ مرجع: رهبری.  پاسخ: شما اضطرار و عذری مهم برای فردی کردن نماز نداشتید، لذا بهتر بود که این کار را انجام ندهید، اما درهرصورت ازنظر آیه الله خامنه‌ای فرادی کردن نماز اشکالی ندارد و نمازتان صحیح است. نظر مراجع عظام نسبت به نیت فرادی کردن در نماز جماعت: آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، فاضل لنکرانی، بهجت: فرادی کردن نماز جماعت در وسط نماز، اشکال ندارد ولی بهتر…

اقتدا به امام جماعت در قنوت جایز است؟

پرسش کاربر در گروه: اگر در رکعت دوم به نماز جماعت برسیم و امام در حال قنوت باشد، اقتدا به امام جماعت جایز است؟ پاسخ: بله اقتدا به امام جماعت در حال قنوت جایز است و زمانی که اقتدا کردید، شما هم به تبعیت از امام قنوت را انجام دهید. توضیحات بیشتر: . در سه محل می‌توان به امام جماعت اقتدا کرد که عبارت‌اند از: ۱. ابتداى نماز یعنى همان وقتی‌که امام شروع به نماز می‌کند، به امام جماعت اقتدا کنیم. ۲. هنگامی‌که امام در حال قیام است، به‌عبارت‌دیگر در همه رکعات زمانی که امام ایستاده است می‌توان به امام اقتدا کرد.…

حکم دست کشیدن به‌صورت بعد از قنوت

پرسش: در نماز بعد از قنوت، دست‌ها را روی صورت می‌کشم، آیا این کار من درست است؟ پاسخ: در مورد کشیدن دست‌ها بعد از قنوت به‌صورت دو نظر وجود دارد: نظر اول: کشیدن دست‌ها به‌صورت بعد از قنوت کراهت دارد، یعنی بهتر است انجام نشود. نظر دوم: اگر دست‌ها را به‌صورت به‌قصد ورود انجام دهید یعنی به این قصد که در قنوت واردشده و جز نماز واجب است، انجام دهید، اشکال دارد، اما اگر به‌صورت مطلق و بدون قصد ورود انجام دهید، اشکال ندارد. نظر مراجع نسبت به دست کشیدن به‌صورت بعد از قنوت نماز: آیات عظام: خامنه‌ای،…

حکم نمازخواندن جلوى آینه

پرسش کاربر در گروه: سلام و خسته نباشید. نمازخواندن جلوی آینه موجب بطلان نماز است؟ پاسخ: سلام‌علیکم و خدا قوت. نمازخواندن جلوی آینه موجب باطل شدن نماز نیست، بلکه نمازخواندن جلوی آینه به‌صورت که در حال نماز، صورت خود را در آن ‌بينید و ذهنتان را مشغول ‌كند، مکروه است و بهتر است آن را بردارید و يا روى آن را بپوشانید تا کراهت نماز از بین برود. البته کراهت در عبادات به معنای کمتر ثواب داشتن آن عبادت است، لذا مکروه بودن نماز مقابل آینه نیز به معنای کمتر شدن ثواب نماز است. توضیحات بیشتر: نمازخواندن در…