مرور موضوع:

احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و…)

تماس جنسى با جنس مخالف (غیر همسر)

پرسش . آیا تماس هاى جنسى با نامحرم ـ غیر از دخول ـ حکم زنا را دارد؟ همه مراجع: خیر، زنا محسوب نمى شود؛ ولى حرام است. . العروة الوثقى، ج2، المحرمات بالمصاهرة، م33.

حرمت خواهر لواط دهنده بر لواط کننده

پرسش1 . شخصى پس از بلوغ با پسر بچه اى نابالغ، وطى (لواط ) کرده ؛ بعد خواهر او را گرفته است. پس از ازدواج متوجه مى شود که ازدواج با او حرام بوده ؛ اکنون تکلیف چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى ): در فرض یاد شده، آن زن بر مرد حرام است و باید از اوجدا شود و نیاز به طلاق هم ندارد.1 آیه اللّه  تبریزى: بنا بر احتیاط واجب زن بر مرد حرام است و باید از او جدا شود و بنا بر احتیاط طلاق هم بدهد.2 پرسش2 . اگر لواط کننده و لواط دهنده هر دو نابالغ باشند، آیا باز ازدواج با خواهر لواط دهنده حرام مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت و نورى: آرى، ازدواج…

تماشای تصاویر تحریک کننده

پرسش . آبى که هنگام خواندن مطالب مهیّج و یا دیدن تصاویر محرک از انسان خارج مى شود، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر یقین کند که منى است یا نشانه هاى منى را داشته باشد، غسل واجب مى شود و در صورت شک، آن رطوبت پاک است و غسل ندارد.1 1. توضیح المسائل مراجع، م 346 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 352 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 347 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

خود ارضائی در شرایط خاص

پرسش . برخى از روان شناسان، خود ارضائی را در شرایطى که امکان حفظ تعادل روحى سالم وجود ندارد، توجیه مى کنند ؛ نظر مراجع چیست؟ همه مراجع: خود ارضائی در هر شرایطى حرام است ؛ مگر در جایى که براى معالجه و درمان بوده و درمان آن نیز تنها منحصر به استمنا باشد.1 1. دفتر: همه مراجع.

حرمت خودارضائى

پرسش1 . آیا خودارضایى در صورتى که به حد خروج منى نرسد، باز هم حرام است؟ همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید ): آرى، حرام است ؛ ولى غسل بر او واجب نمى شود.1 آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: بنا بر احتیاط واجب حرام است ؛ ولى غسل بر او واجب نمى شود.2 تبصره. فرض مسئله جایى است که فرد با خودارضایى قصد خروج منى و رسیدن به اوج لذت جنسی دارد. پرسش 2 . کسى که شرایط ازدواج برایش فراهم نیست و از نظر غریزه جنسى در سختى به سر مى برد، آیا مى تواند استمنا کند؟ همه مراجع: خیر، استمنا در هیچ شرایطى جایز نیست.3 1. صافى، جامع الاحکام، ج…

خود ارضائی

پرسش . استمناء چیست؟ همه مراجع: «استمناء» آن است که انسان با خود یا دیگرى کارى کند که از او منى بیرون آید. انجام دادن آن حرام است1 و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود. این عمل حرام در مورد زنان استشهاء نام دارد. 1. توضیح المسائل مراجع، م 1572 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1580 و دفتر: خامنه اى.