خانه / استحاضه / استحاضه قلیله

استحاضه قلیله

حکم لک بینی بعد از ده روز

پرسش در گروه: سلام یه خانمی ۴۵ ساله هستن بعد از ۱۰ روز حیض لکه بینی دارن حکم غسلشون چیه؟ پاسخ: سلام علیکم لکه بینی اگر خیلی کم باشد استحاضه قلیله است و غسل ندارد. اما خودش را موقع نماز معاینه کند. کمی پنبه داخل کند و بعد چند دقیقه خارج کند اگر فقط روی پنبه آلوده باشد قلیله است …

بیشتر بخوانید »

وضوى مستحاضه

پرسش۱ . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟ همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد.[۱] آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.[۲] …

بیشتر بخوانید »

تغییر استحاضه متوسطه

پرسش . اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى به جا آورد، اگر این حالت بعد از …

بیشتر بخوانید »

تغییر استحاضه کثیره

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟ همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد.[۱] تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر …

بیشتر بخوانید »

اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند.[۱] آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند.[۲] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۱۱ …

بیشتر بخوانید »

تشخیص استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟ آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. …

بیشتر بخوانید »

تغییر استحاضه قلیله

پرسش ۱ . اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): اگر بعد از نماز صبح به متوسطه تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى …

بیشتر بخوانید »

وظایف مستحاضه قلیله

پرسش . وظیفه مستحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع: مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد: ۱٫ براى هر نماز (در صورت خون دیدن) یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر. ۲٫ براى هر نماز بنابر احتیاط واجب، پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند. ۳٫ ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، …

بیشتر بخوانید »

استحاضه قلیله

پرسش . استحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون ظاهرش را آلوده کند ؛ ولى در پنبه فرو نرود.[۱] آیه اللّه  مکارم: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون آن را آلوده کند؛ ولى از طرف دیگر خارج نشود؛ خواه خون در پنبه …

بیشتر بخوانید »

اقسام استحاضه

پرسش  . اقسام استحاضه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره.[۱] آیه اللّه  مکارم: استحاضه دو قسم است: قلیله و کثیره و استحاضه متوسطه نداریم.[۲] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۹۹ و دفتر: خامنه اى. [۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳٫  

بیشتر بخوانید »