خانه / احکام حیض یا قاعدگی / پاک شدن از حیض

پاک شدن از حیض

پاکى بعد از سحر

پرسش . در ماه رمضان بعد از اذان صبح از حیض پاک شدم؛ آیا روزه آن روز  بر من واجب است؟ همه مراجع: خیر، روزه آن روز بر شما واجب نیست.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۴۰؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۴۸ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

پاکى در سحر

پرسش ۱ . اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح، از حیض پاک شود و از روى عمد غسل نکند؛ آیا روزه اش باطل است؟ کفاره هم دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، باطل است و باید علاوه بر قضا، کفاره هم بدهد.[۱] آیه اللّه  مکارم: روزه هایى که بدون غسل حیض گرفته، بنابر احتیاط …

بیشتر بخوانید »

پاکى پایان وقت

پرسش  . اگر زن در آخر وقت از حیض پاک شود و وقت براى غسل نداشته باشد، آیا خواندن نماز واجب است؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: خیر، در فرض یاد شده، نماز بر زن واجب نیست [و قضا هم ندارد].[۱] آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر مى تواند با تیمم نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید …

بیشتر بخوانید »

پاک شدن و غسل در سفر

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟ همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد …

بیشتر بخوانید »

لباس هاى حائض

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با همان لباس ها نماز بخواند؟ همه مراجع: اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند.[۱] [۱]. دفتر: همه مراجع.  

بیشتر بخوانید »

خون دیدن بعد پاکی و پیش از ده روز

تکرار غسل پرسش . اگر زن حائض از خون پاک شود؛ ولى مطمئن باشد که دوباره پیش از ده روز خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): اگر یقین دارد که دوباره خون مى بیند، نباید غسل کند و نماز بخواند؛ بلکه باید به احکام حائض رفتار کند. اما اگر به این امر یقین ندارد، باید …

بیشتر بخوانید »

خون بیشتر از عادت

پرسش ۱٫ زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر مى داند خون بیش از ده روز ادامه خواهد داشت، باید مقدار عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.[۱] پرسش ۲٫ زنى که عادتش (عددیه) کمتر از ده روز است؛ ولى احتمال مى دهد خون از …

بیشتر بخوانید »

استظهار، وارسی یا معاینه در هنگام پاک شدن

پرسش ۱٫ اگر زن از خون حیض پاک شود؛ ولى احتمال مى دهد که در باطن خون وجود داشته باشد؛ آیا مى تواند غسل کند و عباداتش را به جا آورد؟ همه مراجع: خیر، باید استظهار و وارسى کند به این ترتیب که مقدارى پنبه و مانند آن داخل فرج کند و کمى صبر نماید و بیرون آورد. در این صورت حالات …

بیشتر بخوانید »

وضوى حائض

پرسش ۱٫ آیا با غسل حیض مى توان نماز خواند، یا باید وضو هم گرفت؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: خیر، باید براى نماز نیز وضو گرفت.[۱] آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: آرى، با غسل حیض مى توان نماز خواند. اما احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.[۲] پرسش ۲٫ زن هنگام پاک شدن، پیش …

بیشتر بخوانید »