مرور موضوع:

پاک شدن از حیض

پاک شدن و غسل در سفر

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟ همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد از تطهیر بدن و عوض کردن لباس هاى نجس نماز بخواند.   . دفتر: همه مراجع.    

لباس هاى حائض

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با همان لباس ها نماز بخواند؟ همه مراجع: اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند. . دفتر: همه مراجع.  

خون دیدن بعد پاکی و پیش از ده روز

تکرار غسل پرسش . اگر زن حائض از خون پاک شود؛ ولى مطمئن باشد که دوباره پیش از ده روز خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): اگر یقین دارد که دوباره خون مى بیند، نباید غسل کند و نماز بخواند؛ بلکه باید به احکام حائض رفتار کند. اما اگر به این امر یقین ندارد، باید غسل کند و نماز بخواند. آیات عظام سیستانى و صافى: اگر یقین دارد که دوباره خون مى بیند، بنا بر احتیاط غسل کند و نماز خود را به جا آورد و آنچه را که بر حائض حرام است ترک کند. اما اگر به این امر یقین ندارد، باید غسل کند و نماز بخواند. آیه اللّه…

خون بیشتر از عادت

پرسش 1. زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر مى داند خون بیش از ده روز ادامه خواهد داشت، باید مقدار عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. پرسش 2. زنى که عادتش (عددیه) کمتر از ده روز است؛ ولى احتمال مى دهد خون از ده روز بگذرد، تکلیفش چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: احتیاط واجب آن است که (بعد از ایام عادت) حداقل تا یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن مى تواند تا ده روز عبادت را ترک کند. ولى بهتر است تا ده روز احتیاط کند. پس اگر پیش از تمام شدن ده…

استظهار، وارسی یا معاینه در هنگام پاک شدن

پرسش 1. اگر زن از خون حیض پاک شود؛ ولى احتمال مى دهد که در باطن خون وجود داشته باشد؛ آیا مى تواند غسل کند و عباداتش را به جا آورد؟ همه مراجع: خیر، باید استظهار و وارسى کند به این ترتیب که مقدارى پنبه و مانند آن داخل فرج کند و کمى صبر نماید و بیرون آورد. در این صورت حالات ذیل پیش مى آید: الف. اگر پاک بود، غسل کند و عباداتش را به جا آورد. ب. اگر پاک نبود (هر چند به رنگ زرد باشد) دو صورت دارد: 1. در حیض عادت ندارد و یا عادتش ده روز است؛ در این صورت باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند و اگر سر ده روز پاک شد و یا…

وضوى حائض

پرسش 1. آیا با غسل حیض مى توان نماز خواند، یا باید وضو هم گرفت؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: خیر، باید براى نماز نیز وضو گرفت. آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: آرى، با غسل حیض مى توان نماز خواند. اما احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. پرسش 2. زن هنگام پاک شدن، پیش از غسل وضو بگیرد یا بعد از آن؟ همه مراجع: فرقى ندارد؛ ولى اگر پیش از غسل وضو بگیرد، بهتر است. پرسش 3. زن اگر غسل حیض انجام دهد ولى وضو نگیرد، آیا مى تواند به مسجد برود و یا سوره سجده دار تلاوت کند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند…