خانه / سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین و چهار وعده حتمی خداوند

از مسائل مهمی که در دنیای مدرن امروز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تبدیل شده است، مسئله سقط‌جنین و کشتن فرزندانی است که می‌توانند فرصتی برای زندگی داشته باشند که این مسئله به‌عنوان تهدیدی مهم برای مدرن بودن انسان قرن بیست و یکم مطرح می‌شود و شخصیت و تفکر او را به تفکری جاهلی تبدیل کرده است… از مسائل مهمی …

بیشتر بخوانید »

جنین غیرمسلمان

پرسش . مسلمانى با یک دختر مسیحى ازدواج موقت کرده و زن از او باردار  شده است، آیا سقط بچه جایز است؟ همه مراجع: سقط او جایز نیست.[۱] [۱]. صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۵۳ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷۰ ؛ مکارم، استفتائات،  ج۱، س ۱۴۹۸ و دفتر: همه مراجع.

بیشتر بخوانید »

مقدار دیه سقط جنین

پرسش . دیه سقط جنین چه مقدار است؟ همه مراجع: دیه براى نطفه، ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار؛ براى علقه (خون بسته شده) ۴۰ مثقال و براى مضغه (پاره گوشت) ۶۰ مثقال است. اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، ۸۰ مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت کامل شده باشد، ۱۰۰ مثقال است. اگر روح در …

بیشتر بخوانید »

حمل مادر در خطر

پرسش . سقط جنین براى مادرى که در معرض مرگ است و شاید با این کار بهبود یابد، چه حکمى دارد؟ آیات عظام بهجت، سیستانى، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان، بقاى حمل براى مادرش خطر جانى داشته باشد  چنانچه روح در او دمیده نشده سقط آن اشکال ندارد[۱]. آیات عظام تبریزى و …

بیشتر بخوانید »

سقط جنین مرده

پرسش . اگر با آزمایش هاى تخصصى یقین پیدا شود؛ که جنین بعد از تولد و یا در ماه هاى آخر از دنیا مى رود؛ آیا سقط آن جایز است؟ همه مراجع: خیر، جایز نیست.[۱] [۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۶؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۸۷۸؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۵۰۰؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۴؛ صافى، …

بیشتر بخوانید »

سقط جنین نامشروع

پرسش . سقط جنین نامشروع، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: جایز نیست.[۱] [۱]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۶؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۹۸؛ سیستانى، سایت، سقط و دفتر: همه مراجع.

بیشتر بخوانید »

سقط جنین ناقص

پرسش . سقط کردن جنینى که ناقص الخلقه به دنیا مى آید، چه حکمى دارد؟ همه مراجع (به جز فاضل و مکارم): ناقص بودن بچه مجوز شرعى براى سقط جنین محسوب نمى شود.[۱] آیه اللّه  مکارم: اگر در مراحل ابتدایى جنین باشد و به صورت انسان کامل در نیامده (هنوز روح در آن دمیده نشده باشد) و تولد ناقص آن باعث مشقت …

بیشتر بخوانید »

ضامن و صاحب دیه سقط جنین

پرسش . دیه جنینى که به وسیله پزشک سقط مى شود، بر عهده کیست؟ وظیفه پدر و مادرى که اقدام به چنین کارى کرده اند، چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم و وحید): دیه سقط جنین بر عهده قاتل مباشر است و چون این عمل به وسیله پزشک انجام شده، بر پدر و مادر تکلیفى نیست ؛ بلکه او ضامن است و …

بیشتر بخوانید »

سقط جنین

پرسش . آیا سقط جنین در ماه هاى اول حاملگى، اشکال شرعى دارد؟ همه مراجع: آرى، سقط جنین پس از انعقاد نطفه در هر ماهى که باشد، جایز نیست.[۱] [۱]. بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۳؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۳؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س۱۴۹۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۲؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۴۰۸؛ نورى، …

بیشتر بخوانید »

تماس بدن با جنین

پرسش . آیا براى دست زدن به جنین سقط شده، غسل واجب مى شود؟ همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دمیده شده) است، غسل مس میت واجب مى شود.[۱] [۲۱۶]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۴ و  وحید، توضیح المسائل، م ۵۳۰

بیشتر بخوانید »