ملاعبه هنگام روزه

0

پرسش . آیا ملاعبه با همسر – به جز نزدیکى – در حال روزه جایز است؟

همه مراجع: اگر بدون قصد بیرون آمدن منى با همسرش ملاعبه کند – چنانچه  اطمینان دارد منى از او خارج نمى شود – اشکال ندارد و روزه هر دو صحیح است؛ هر چند اتفاقا از او منى بیرون آید.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹۵ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۰۳ و دفتر: امام، خامنه اى و بهجت.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.