ارتباط صمیمی دختر و پسر نامحرم

0

پرسش . آیا ارتباط صمیمى بین دختر و پسر در هنگام همکارى و یا میهمانى، اشکال دارد؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى): دوستى بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلى اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت گردد، اشکال ندارد.[۱]

آیات عظام بهجت و صافى: آرى، جایز نیست.[۲]

[۱]. با استفاده از منابعى که در عنوان «دوست داشتن جنس مخالف» آمده است.

[۲]. دفتر: بهجت و صافى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.