زایمان و عادت ماهانه

0

پرسش۱ . اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و کمتر از ده روز خون ببنید، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر خون کمتر از ده روز قطع شود، تمام آن نفاس محسوب مى شود.[۱]

پرسش۲ . خانمى است که عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: ده روز اول خون نفاس و ده روز دوم استحاضه است و خونى که بعد از آن مى بیند، اگر نشانه هاى خون حیض را دارد، حیض است وگرنه استحاضه محسوب مى شود.[۲]

تبصره . اگر این خانم بعد از ده روز نخست، خونى که مى بیند یکسان باشد و تا یک ماه یا بیشتر به این حالت ادامه دارد، حکم تفاوت پیدا مى کند. در این صورت باید در هرماه مانند عادت خویشان خود عمل کند یا باید عددخاصى را اختیار کند. فتواى مراجع تقلید در این زمینه مختلف است که در جاى خود بیان شده است.

[۱]. العروه الوثقى، ج ۱، فصل فى النفاس، م ۲

[۲]. همه مراجع، توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۰ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۱۳ و سیستانى، تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۲۵۷ و ۲۵۸ و امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى، تعلیقات على العروه، احکام النفاس، م ۷ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.