عدم دسترسى به آب برای غسل

0

پرسش  . اگر زن حائض  پاک شود ولى آب گرم در دسترس نباشد تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر نتواند آب گرم کند و آب سرد نیز براى او ضرر داشته باشد و یا آنکه به طور کلى انجام دادن غسل براى او حرجى و دشوار است، مى تواند تیمم کند.[۱]

تبصره: این موضوع اختصاص به غسل حیض ندارد.

[۱۰]. العروه الوثقى، فصل فى التیمم، الثالث والرابع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.