خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهریه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهریه

کفالت مهریه

پرسش . اگر مادر یا پدر شوهر مهریه عروس را قبول کنند، آیا پرداختن آن  بر عهده او است یا شوهر؟ همه مراجع: هر کس مهریه دختر را قبول کند، بر عهده او است.[۱] تبصره. البته بهتر است، نخست آن را به داماد ببخشد. [۱]. خامنه اى، استفتاء، س ۲۳۱ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۶۴۲ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س …

بیشتر بخوانید »

سقوط مهریه در صورت عدم تمکین زن

پرسش . اگر زن از حقوق شرعى و واجب شوهر سرپیچى کند، آیا مرد  مى تواند مهریه او را ندهد؟ همه مراجع: خیر، حق ندارد به این بهانه مهریه او را ندهد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۷ ؛ نورى، توضیح المسائل، ۲۴۰۹ و  دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

مهریه و بخشش مدت در عقد موقت

پرسش۲ . اگر در عقد موقّت، شوهر مدت را ببخشد، آیا مهرى بر عهده  او است؟ همه مراجع: اگر با او نزدیکى کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد و اگر  نزدیکى نکرده، نصف آن را باید بپردازد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۳۱ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۲۷ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۹۵ و  دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

مهریه و عدم تمکین در عقد موقت

پرسش ۱ . اگر زن در عقد موقّت تمکین نکند، آیا مى تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند؟ همه مراجع: به هر مقدارى که در این مدت تعیین شده، تمکین نکند؛ به نسبت از مهریه او، کاسته خواهد شد.[۱] [۱]. وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، ۱۳۰۵ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۰۵ ؛ سیستانى،منهاج الصالحین، ج۳، م ۲۳۷ ؛ امام، تحریرالوسیله، ج۲، …

بیشتر بخوانید »

مهریه عقد در عقد فسخ شده

پرسش۱ . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود که زن عیبى دارد که شوهر مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا زن هنگام فسخ عقد حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر مرد پیش از نزدیکى عقد را فسخ کند، زن حق دریافت چیزى را  ندارد؛ ولى اگر بعد از نزدیکى باشد، زن مى تواند تمام مهر خود را از شوهر  بگیرد.[۱] …

بیشتر بخوانید »

مهریه زن نازا

پرسش . اگر زن نازا باشد و مرد او را طلاق بدهد، آیا حق دریافت مهریه را دارد؟ همه مراجع: نازایى عیب محسوب نمى شود و زن حق دریافت تمام مهریه را دارد.[۱] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۳ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۳ ؛  وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۵۰ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، …

بیشتر بخوانید »

رابطه مهریه و تمکین

پرسش . اگر مرد بعد از ازدواج، قدرت پرداختن مهریه را نداشته باشد،  آیا زن مى تواند از نزدیکى او ممانعت کند؟ همه مراجع: اگر در عقد ازدواج براى پرداخت مهریه، مدت معیّن نشده باشد،  زن مى تواند از نزدیکى شوهر جلوگیرى کند؛ ولى اگر پیش از گرفتن مهریه،  به نزدیکى راضى شود و شوهر با او نزدیکى کند، دیگر نمى تواند بدون …

بیشتر بخوانید »

مهریه نامزد

پرسش . دخترى که در دوران عقد تا عروسى، در خانه پدر زندگى مى کند،  آیا مى تواند مهریه خود را بخواهد؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد، براى پرداخت مهریه  مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهریه خود  را از او مطالبه کند.[۲۳] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، المهر، م ۱۱ ؛ صافى، …

بیشتر بخوانید »

مهریه مشروط به توانایی

پرسش . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط کند که در صورت  توانایى، مهریه را بپردازد، آیا زن مى تواند در حال نادارى تقاضاى مهریه کند؟ همه مراجع: خیر، در صورت عدم توانایى شوهر، زن حق مطالبه ندارد.[۱] [۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى المهر، م ۱۱ ؛  مکارم، استفتائات، …

بیشتر بخوانید »

مطالبه مهریه توسط زن

پرسش۱ . آیا زن به مجرد اجراى عقد ازدواج، مى تواند مهریه را مطالبه  کند؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد براى پرداخت مهر، مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز قدرت و توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهر خود را  از او مطالبه کند.[۱]   پرسش۲ . اگر زن مهریه خود را از شوهر مطالبه کند، وظیفه او چیست؟ …

بیشتر بخوانید »