اطاعت در آرایش

0

پرسش ۱ . اگر شوهرى از همسرش بخواهد که براى بیرون از منزل آرایش کند، آیا اطاعت او لازم است؟

همه مراجع: خیر، اطاعت او در اینجا لازم نیست.[۱]

 

پرسش ۲ . اگر شوهر از زن خود بخواهد که برایش آرایش کند؛ آیا اطاعت او  در این زمینه هم واجب است؟

همه مراجع: اگر شوهر درخواست کند، اطاعت او در این زمینه واجب  است.[۲]

[۱۹۳]. دفتر: همه مراجع.

[۱۹۴]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، القول فى النشوز ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، القول فى النشوز ؛ سیستانى،  منهاج الصالحین، ج ۲، م ۳۵۰ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۶۹ ؛ دفتر: وحید، مکارم، بهجت، تبریزى و نورى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.