تمکین نکردن بخاطر گرفتن اجازه ادامه تحصیل

0

پرسش . اگر مرد به هر علتى اجازه ادامه تحصیل و مانند آن را به زن ندهد،  آیا زن هم مى تواند نسبت به او تمکین نکند؟

همه مراجع: در فرض یاد شده، زن چنین حقى ندارد و باید تمکین کند.[۱]

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۶۴ ؛ دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.