تمکین نکردن بخاطر نهى از منکر

0

پرسش . اگر مرد گناهى انجام دهد، آیا زن مى تواند به عنوان نهى از منکر نسبت به او تمکین نکند؟

همه مراجع: هر چند نهى از منکر با رعایت مراتب و شرایطش واجب است؛ ولى زن حق ندارد از راه عدم تمکین، نهى از منکر کند.[۱]

[۱]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س۱۶۷۴پ ؛ دفتر: همه مراجع.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.