حکم آمپول زدن برای روزه‌دار

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام

وقتی روزه هستیم تزریق آمپول مشکل دارد؟

مرجع سیستانی

پاسخ:

سلام‌علیکم

ازنظر آیه الله سیستانی تزریق آمپول روزه را باطل نمی‌کند و هیچ فرقی بین آمپول تقویتی و دارویی نیست.

 

نظر مراجع عظام در مورد آمپول زدن برای روزه‌دار:

 

آیات عظام: امام خمینی، سبحانی، بهجت، زنجانی: استعمال آمپول بی‌حسی یا دارویی روزه را باطل نمی‌کند، اما روزه‌دار بنابراحتیاط واجب از استعمال آمپولی که به‌جای غذا به کار می‌رود خودداری کند.

آیهالله خامنه‌ای: استعمال آمپول بی‌حسی یا دارویی روزه را باطل نمی‌کند، اما روزه‌دار بنابراحتیاط واجب از استعمال آمپولی که به‌جای غذا به کار می‌رود، آمپول‌هایی که در رگ تزریق می‌شوند و سرم ها خودداری کند.

آیهالله فاضل لنکرانی: استعمال آمپول بی‌حسی یا دارویی روزه را باطل نمی‌کند، اما باید از استعمال آمپولی که به‌جای غذا به کار می‌رود خودداری کند.

آیات عظام: سیستانی، گلپایگانی، صافی: تزریق آمپول روزه را باطل نمی‌کند و هیچ فرقی بین آمپول تقویتی و دارویی نیست ولی مستحب است که روزه‌دار از استعمال آمپول خوداری کند.

آیهالله وحید خراسانی، نوری: تزریق آمپول روزه را باطل نمی‌کند، ولی مستحب است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به‌جای آب و غذا بکار می‌رود خودداری کند.

آیهالله مکارم: تزریق آمپول‌های عضلانی (دارویی یا تقویتی) روزه را باطل نمی‌کند، ولی روزه‌دار باید از تزریق آمپول‌ها و سرم هایی که در رگ تزریق می‌شود خودداری کند.

منبع:

توضیح المسائل مراجع، جلد ۱، ص ۸۹۳.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.