به چه فقیری نمی‌توان زکات فطره داد؟

0

پرسش کاربر در گروه:

 آیا به معتادی که زندگی خود را به‌سختی می‌گذراند و فقیر است، می‌توان زکات فطره داد؟

پاسخ:

ازنظر همه مراجع عظام، می‌توانید زکات فطره را به معتاد فقیر هم بدهید و فقط آیه الله بهجت می‌گویند: پرداخت فطریه به معتادی که مقداری از فطریه را صرف اعتیادش کند، خلاف احتیاط است.

نظر مراجع عظام در مورد فقیری که نمی‌توان به او فطریه داد:

آیه الله خمینی: بنا بر احتیاط واجب به فقیر شراب‌خوار و کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد، فطریه تعلق نمی‌گیرد. [۱]

آیه الله خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب به فقیری که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد، فطریه تعلق نمی‌گیرد.

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی: بنا بر احتیاط واجب به فقیر شراب‌خوار، بی‌نماز و کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد، فطریه تعلق نمی‌گیرد. [۲]

آیات عظام: صافی، نوری، فاضل، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب به فقیر شراب‌خوار و کسی که آشکارا معصیت انجام می‌دهد، فطریه تعلق نمی‌گیرد.

آیه الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب به فقیر شراب‌خوار زکات فطره تعلق نمی‌گیرد. [۳]

آیه الله بهجت: بنا بر احتیاط واجب به کسی که گناه کبیره (مانند خوردن شراب، رعایت نکردن حجاب، نماز نخواندن) می‌کند، خصوصاً اگر آشکارا این گناهان را انجام دهد، زکات فطره تعلق نمی‌گیرد، مگر به‌قدر ضروریات خود و خانواده‌اش، همچنین به معتادی که مقداری از فطریه را صرف اعتیادش کند، خلاف احتیاط است. [۴]

تبصره:

همه مراجع عظام می‌فرمایند: به کسی که زکات فطره را در معصیت صرف می‌کند، نمی‌توان فطریه داد.

منابع:

۱. امام، تحریر الوسیله، زکات بدن، مصرف زکات فطره.

۲. توضیح المسائل جامع، ج ۱، م ۲۶۶۶. منهاج الصالحین، زکات، اصناف مستحقین، بعد از ۱۱۴۵.

۳. هدایه العباد، زکات فطره، م ۱۵۹۹ و ۱۶۰۰. عروه الوثقی، زکات فطره، فصل فی مصرف، م ۱.

۴. وسیله النجاه، اوصاف المستحقین للزکاه، م ۱۳۲۳.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.