پس گرفتن مهریه بخشیده شده

0

پرسش. اگر مهریه زن عین خارجى (مانند خانه، ماشین و…) باشد و سپس آن  را به شوهر ببخشد، آیا مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؟

همه مراجع (به جز تبریزى و صافى): اگر هنوز عین خارجى در اختیار شوهر است  و آن را به دیگرى واگذار نکرده، مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؛ هر چند نگرفتن بهتر است.[۱]

آیات عظام تبریزى و صافى: اگر آن را در اختیار شوهر قرار داده باشد، بنابر احتیاط  واجب، نمى تواند آن را پس بگیرد.[۲]

[۱]. امام، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الهبه، م ۸ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۹۷۵ ؛ فاضل،  جامع المسائل، ج ۱، س ۱۲۱۳ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۲۱ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۷۲۴ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۰۶۴ و نورى، استفتائات، ج ۱، س ۶۲۳٫

[۲]. تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۹۷۵ و صافى، هدایه العباد، ج ۲، کتاب الهبه، م ۸٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.