آیا امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است؟

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام.

 آیا امربه‌معروف واجب است زمانی که خانم بدحجابی را می‌بینیم، درحالی‌که می‌دانیم خیلی از این خانم‌ها به حرف ما توجه نمی‌کنند؟

پاسخ:

سلام‌علیکم.

هنگام دیدن زن بدحجاب امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است، به‌شرط اینکه احتمال بدهید که امربه‌معروف شما مؤثر باشد.

البته اینکه خیلی‌ها به حرف ما توجه نمی‌کنند دلیل بر این نیست که ما این کار را ترک کنیم بلکه همین‌که احتمال دهیم برخی به حرف ما اهمیت و توجه کنند، کافی است که امربه‌معروف را انجام دهیم.

شرایط وجوب امربه‌معروف ونهی از منکر:

برای اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر بر ما واجب شود، شروطی لازم است که باوجود همه آن شروط امربه‌معروف و نهی از منکر واجب می‌شود و آن شروط عبارت‌اند از:

۱. شخص باید یقین و علم داشته باشد که عملی که شخص دیگری انجام می‌دهد، منکر است یا فعلی که کسی آن را ترک کرده، معروف است.

۲. شخص باید احتمال بدهد که امرونهی او مؤثر است ولی اگر حتماً تأثیر ندهد، امربه‌معروف ونهی از منکر بر او واجب نخواهد بود.

۳. شخص باید قدرت و توانایی امرونهی کردن را داشته باشد و این امربه‌معروف و نهی از منکر کردن برای خودش و سایر مسلمانان مفسده و ضرر نداشته باشد.

۴. فرد گناهکار بر ادامه گناه خود اصرار داشته باشد و اثری از توبه و ندامت در او مشاهده نشود.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.