شیوه محاسبه تعداد روزهای حیض

0

پرسش کاربر در گروه:

سلام

زمانی که در ساعت ۳ صبح روز یکشنبه حیض شده باشیم، ده روز چه زمانی کامل می‌شود؟

پاسخ:

سلام‌علیکم

یک روز شما غروب آفتاب روز یک‌شنبه کامل می‌شود و غروب آفتاب روز دوشنبه، دو روز کامل می‌شود و همین‌طور شمارش را ادامه دهید تا ده روز کامل شود.

به‌عبارت‌دیگر غروب آفتاب روز دهم، یعنی روز سه‌شنبه هفته بعد ده روز کامل می‌شود.

توضیحات بیشتر:

اگر شروع حیض زن، از مغرب تا طلوع فجر یا طلوع شمس باشد:

اکثریت مراجع عظام: تا غروب روز همان روز یک روز حیض او کامل می‌شود و غروب آفتاب روز دهم‌، حیض او پایان می‌یابد.

آیه الله زنجانی: هر ۲۴ ساعت یک روز کامل می‌شود، بنابراین تا فردا همان ساعت شروع خون، یک روز کامل می‌شود.

اما اگر شروع خون دیدن در طول روز یعنی از اذان صبح تا غروب آفتاب باشد، ازنظر همه مراجع عظام هر ۲۴ ساعت یک روز کامل می‌شود و حداقل زن باید ۷۲ ساعت پشت سر هم آلوده به خون حیض باشد تا حیضش محقق شود به‌عنوان‌مثال اگر ساعت ده صبح خون ببیند باید تا ده صبح روز چهارم این خون ادامه یابد تا سه روز او کامل شود و حیض محقق شود و ساعت ده صبح روز یازدهم ده روز او کامل می‌شود.

منابع:

توضیح المسائل مراجع، م ۴۴۳؛ توضیح المسائل آیت‌الله شبیری زنجانی، م ۴۴۶٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.