سقوط نفقه زن

0

پرسش . در چه صورت دادن نفقه زن، از عهده شوهر ساقط مى شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى): در صورتى که زن از اداى حقوق شرعى خود نسبت به شوهر سرپیچى کند.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: اگر زن از اداى حقوق شرعى خود نسبت به شوهر سرپیچى کند، بنابر احتیاط واجب پرداختن نفقه از عهده شوهر ساقط مى شود.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۷۷ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۰۹ ؛  دفتر: خامنه اى.

[۲]. تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۱۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.