اطاعت زن از شوهر بر تماشای فیلم مبتذل

0

پرسش. اگر شوهر اصرار زیاد کند بر اینکه با او فیلم مبتذل نگاه کنم، تکلیف چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها ـ که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است ـ جایز نیست.[۱]

آیه اللّه  تبریزى: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به فیلم هایى که باعث تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه مى شود، جایز نیست.[۲]

آیه اللّه  سیستانى: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها اگر با قصد لذت باشد، حرام است و چنانچه بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[۳]

تبصره. اطاعت از شوهر، جایگاه خاصى دارد و مورد یاد شده از این قبیل نیست.

[۱]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۱۱۸۷؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، ص۱۷۱۷ و ۱۶۰۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۹ و ۱۷۳۱؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۷۷۸ و ۷۸۲؛ دفتر: نورى و امام، وحید، بهجت.

[۲]. تبریزى، استفتائات، س۱۶۰۳ و ۱۶۰۵ و صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹٫

[۳]. سیستانى،,sistani.org فیلم، س۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.